Definiţie, apel şi ghid

Evaluatorii independenţi sunt experţi externi care asigură obiectivitatea procesului de selecţie a propunerilor de proiecte şi procesului de evaluare a rapoartelor, respectiv produselor  realizate în cadrul proiectelor implementate şi finanţate în Programul Eramus +. Aceştia sunt selectaţi în baza unui APEL care este deschis continuu în perioada 2014 - 2020 (unde găsiţi şi mai multe detalii legate de calitatea de evaluator). Totodată, pentru cei interesaţi există şi un Ghid al evaluatorilor (în limba engleză) care detaliază rolul şi aşteptările din partea evaluatorilor în cadrul programului Erasmus+.

De ce evaluatori independenţi?

Evaluarea reprezintă o parte foarte importantă în cadrul procesului de selecţie a propunerilor de proiect şi reprezintă baza pentru aprobarea sau respingerea acestora. 

Pentru asigurarea unui proces de selecţie corect, imparţial şi obiectiv Agenţia Naţională din România foloseşte un sistem care presupune evaluarea fiecărei candidaturi de către doi experţi independenţi (care nu fac parte din structura de personal a agenţiei).

Evaluările realizate de experţi vor presupune analiza proiectelor pe baza unor criterii şi completarea, în una dintre limbile de comunicare ale Comisiei Europene (engleză, franceză sau germană) sau în limba română, a unei grile de evaluare furnizată de Comisia Europeană.

Cum sunt selectaţi evaluatorii?

Pentru a fi incluşi în baza de date a evaluatorilor Erasmus+, cei interesaţi trebuie să transmită prin poştă pe adresa următoarele:

• Curriculum Vitae redactat în limba română, în format Europass subliniind aspectele relevante în relaţie cu programul Erasmus+ și experiența specifică relevantă pentru acţiunea(ile) pentru care îşi manifestă interesul

• scrisoare de motivaţie redactată în limba engleză, franceză sau germană, de max. 2 pagini, din care să rezulte motivaţia interesului manifestat.

Ulterior transmiterii celor două documente, Agenţia va comunica înregistrarea acestora şi va transmite prin email un proiect test împreună cu grila de evaluare, care va trebui completată şi returnată Agenţiei prin email într-un interval clar precizat (de exemplu 72 ore). Agenţia va evalua şi notifica ulterior prin email experţii asupra includerii în baza de date a Agenţiei, bază din care se vor selecţiona experţi care vor acorda asistenţă tehnică în procese de evaluare, la diferite momente de timp.

Notă importantă! Includerea în baza de experţi nu atrage după sine solicitarea automată a expertului în procesele de evaluare, Agenţia asignând experţi din baza constituită în funcţie de adecvanţa competenţei la specificitatea proiectelor. 

Care sunt criteriile de selecţie pentru evaluatori?

Pentru asigurarea în condiţii de eficacitate a activităţilor de evaluare, experţii trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

• să aibă cel puţin 4 ani de experienţă profesională în domeniul de competenţă corelată cu obiectivele specifice ale acţiunii pentru care îşi manifestă interesul, respectiv ale tipului proiectelor evaluate ;

• să aibă capacităţi excelente de analiză, sinteză şi redactare a unor comentarii pertinente în cel puţin o limbă de comunicare a Uniunii Europene şi în limba română ;

• să aibă capacitatea de a utiliza instrumente informatice pentru completarea şi transmiterea on-line a evaluărilor ;

• să aibă experienţă în managementul proiectelor de cooperare internaţională ;

• să aibă disponibilitate pentru angajamente ocazionale, pe termen scurt ;

• să respecte codul de conduită.

Conflictul de interese

Agenţia va solicita experţilor semnarea unei declaraţii prin care să confirme ca nu există niciun conflict de interese. Cu titlu de exemplu, se consideră conflict de interese îndeplinirea cumulativă a rolului de evaluator cu oricare dintre rolurile de formator și / sau beneficiar / candidat. 

ULTIMELE EVENIMENTE
Data:
9 Martie 2017
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti
Data:
7 Martie 2017
ULTIMELE ştiri
22 Februarie 2017

Concurs organizat în cadrul evenimentului Erasmus Open Doors

21 Februarie 2017

Exprimă-ți opinia despre noua inițiativă, Corpul European de Solidaritate.