Erasmus+ oferă numeroase oportunităţi de învăţare pentru organizaţii, instituţii, autorităţi publice şi companii în toate sectoarele educaţiei: învăţământ preuniversitar, educaţia adulţilor, învăţământ universitar, formare profesională şi tineret.

Organizaţiile/instituţiile pot candida individual sau ca lider de consorţiu.
Organizaţiile/instituţiile eligibile pot derula activităţi specifice sectorului în care activează, dar şi activităţi intersectoriale, pe teme relevante pentru educaţie.

 

Autorități publice

Autoritățile publice locale, regionale sau naționale
+ pot derula proiecte de mobilitate de tineret (schimburi de tineri, Serviciul European de Voluntariat şi mobilităţi ale lucrătorilor de tineret), in cazul ca sunt implicate in lucrul cu tinerii
+ pot coordona consorţii pentru proiecte de mobilitate în domeniul  educaţiei adulţilor, educației școlare si cel al formarii profesionale VET
+ pot derula proiecte de parteneriate strategice, aliante ale cunoasterii sau aliante pentru competente sectoriale
+ pot derula proiecte de dialog structurat – întâlniri ale tinerilor şi factorilor de decizie (doar autorităţile locale)
+ pot derula proiecte de sprijin pentru reforma politicilor (de educaţie, formare profesională sau tineret)

 

Companiile sau  întreprinderile

+ pot face parte din consorţii pentru proiecte de mobilitate de educaţia adulţilor sau formare profesională VET
+ pot derula proiecte de mobilitate de tineret (schimburi de tineri, Serviciul European de Voluntariat şi mobilităţi ale lucrătorilor de tineret), cu condiţia să fie active în Responsabilitate Socială Corporativă (CSR)
+ pot derula proiecte de  parteneriate strategice, alianţe ale cunoaşterii sau alianţe pentru competenţe sectoriale

Instituţii publice/private

Instituțiile publice sau private active pe piața muncii sau în educație, formare și tineret pot fi:  parteneri sociali, camere de comerţ, asociaţii de profesionişti, sindicate, institute de cercetare, fundaţii,  organisme ce oferă consiliere în carieră, Centrele Judetene de Resurse si Asistenta Educationala,  Casele Corpului Didactic, Directiile  de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, alte organisme ce ofera sprijin pentru crearea de politici etc.

Acestea:
+ pot derula proiecte de mobilitate în domeniul educatiei adulţilor sau formare profesională, în funcție de specific
+ pot  face parte din sau pot coordona consorţii pentru proiecte de mobilitate în domeniul  educaţiei adulţilor si cel al formarii profesionale VET
+ pot derula proiecte de parteneriate strategice, alianţe ale cunoaşterii sau alianţe pentru competenţe sectoriale 

 

Organizațiile nonguvernamentale

+ pot derula proiecte de mobilitate de tineret (schimburi de tineri, Serviciul European de Voluntariat şi mobilităţi ale lucrătorilor de tineret) sau educaţia adulţilor
+ pot face parte din sau pot  coordona un consorţiu pentru proiecte de mobilitate în domeniul  educaţiei adulţilor şi  cel al formarii profesionale VET
+ pot derula proiecte de parteneriate strategice
+ pot derula proiecte de dialog structurat – întâlniri ale tinerilor şi factorilor de decizie

 

Şcolile şi instituțiile școlare

+ pot derula proiecte prin care personalul didactic şi nedidactic ( de ex.  bibliotecari, consilieri de orientare scolara etc.) participă în mobilităţi de predare sau de formare
+ pot derula proiecte de parteneriate strategice
+ pot fi parteneri în proiecte de mobilitate şi parteneriate strategice

 

Instituțiile de învățământ superior

+ pot derula proiecte prin care studenţii şi personalul academic sau administrativ participă în mobilităţi de studiu/plasament (pentru studenti) si predare/formare-pentru personal (cu condiţia ca institutia să aibă Carta Universitară Erasmus)
+ pot face parte din sau pot  coordona un consorţiu pentru proiecte de mobilitate în învăţământ superior (cu condiţia să aibă Carta Universitară Erasmus) sau educaţia adulţilor
+ pot derula proiecte de parteneriate strategice, alianţe ale cunoaşterii sau alianţe pentru competenţe sectoriale

 

ATENŢIE! 

Pentru o descriere exhaustivă privind beneficiarii programului Erasmus+ (atât organizaţii beneficiare, cât şi persoane care pot beneficia de programul prin intermediul proiectelor) consultaţi Ghidul Programului, unde sunt oferite detalii pentru fiecare tip de proiect în parte!

14349 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
26 Noiembrie 2020 - 8 Decembrie 2020
Loc desfăşurare
Norvegia
Perioada:
2 Decembrie 2020 - 5 Decembrie 2020
Loc desfăşurare
Portugalia
ULTIMELE ştiri
22 Septembrie 2020

Întâlnire Zoom de Q & As pentru termenul limită din 01.10.2020, în data de 25.09.2020 între orele 10-12.00 pe platforma Zoom.

31 August 2020

La termenul limită din 28 august, am primit 59 de candidaturi ale unui număr aproape egal de instituții și organizații care au implementat proiecte lingvistice și care își doresc să primească recunoașterea calității acestora prin Certificatul lingvistic european.

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
26 Noiembrie 2020 - 8 Decembrie 2020
Loc desfăşurare
Norvegia
Perioada:
2 Decembrie 2020 - 5 Decembrie 2020
Loc desfăşurare
Portugalia
ULTIMELE ştiri
22 Septembrie 2020

Întâlnire Zoom de Q & As pentru termenul limită din 01.10.2020, în data de 25.09.2020 între orele 10-12.00 pe platforma Zoom.

31 August 2020

La termenul limită din 28 august, am primit 59 de candidaturi ale unui număr aproape egal de instituții și organizații care au implementat proiecte lingvistice și care își doresc să primească recunoașterea calității acestora prin Certificatul lingvistic european.