Acţiuni centralizate

Ce sunt proiectele centralizate?

În afara proiectelor "descentralizate" finanțate de către Agenția Națională din România mai există o serie de oportunități de finanțare (proiectele "centralizate")  care pot fi accesate direct la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură de la Bruxelles.

Mai jos găsiţi o scurtă descriere a oportunităţilor oferite de acest tip de proiecte.

Mai multe informații despre aceste acțiuni găsiți în Ghidul Programului disponibil în secțiunea Candidatură și pe site-ul Agenției Executive.

Termenele limită sunt disponibile în secțiunea dedicată.

 

Alianţe ale cunoaşterii

Alianțele cunoașterii reprezintă proiecte structurate, transnaționale orientate către rezultate și realizate în special între mediul universitar și cel de afaceri. Acestea sunt deschise pentru orice disciplină, domeniu și pun accent pe cooperarea intersectorială.

 

Alianţe pentru competenţe sectoriale

Alianțele pentru competențe sectoriale sunt proiecte transnaționale orientate către tendințele existente într-un anumit sector economic sau competențele de care este nevoie într-un anumit domeniu profesional. Ele au ca scop acoperirea decalajelor de competențe prin îmbunătățirea sistemelor de formare profesională inițială și continuă legate de specificul unui anumit sector din cadrul pieței muncii precum și de cererea de noi competențe cu privire la unul sau mai multe profile ocupaționale.

Sectoarele care intră sub incidența Alianțelor pentru competențe sectoriale sunt cele stabilite în documente relevante.

 

Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul tineretului

Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul tineretului sprijină proiecte transnaționale care promovează cooperarea între organizații active în domeniul tineretului (organizații de tineret și/sau instituții publice) din țările programului și țările partenere.

 

Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul universitar

Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul universitar sprijină proiecte transnaționale care sprijină cooperarea pentru moderenizarea, accesibilitatea și internaționalizarea învățmântului superior în țările partenere. 

Există două tipuri de astfel de proiecte care pot fi susținute:
Proiecte comune - care vizează crearea de impact la nivelul instituțiilor implicate în proiect din țările partenere
Proiecte structurale - care vizează generarea unui impact asupra sistemelor de educație superioară și promovarea de reforme la nivel național și regional pentru țările partenere

 

Evenimente majore Serviciul European de Voluntariat

Sunt proiecte care sprijină evenimente majore în domeniul tineretului, culturii sau sportului cum ar fi Summituri Mondiale de Tineret, evenimente tematice în cadrul Capitalelor Culturale Europene sau Capitalelor Europene ale Tineretului, campionate sportive europene etc.

Un astfel de proiect implică cel puțin 30 de voluntari cu vârste cuprinse între 17 și 30 de ani în stagii cu perioade între 14 zile și 2 luni și se desfășoară asemănător unui proiect de tip Serviciul European de Voluntariat.

 

Jean Monnet

Jean Monnet are ca scop promovarea excelenței în predare și cercetare precum și crearea unui dialog între lumea academică și decidenți.

Activități susținute:

+ module (programe de predare în domeniul studiilor europene pe termen scurt)
+ catedre universitare cu specializare în domeniul studiilor europene
+ centre de excelență cu teme legate de Uniunea Europeană
+ sprijin instituțional pentru a dezvolta activități de predare și formare cu teme legate de Uniunea Europeană
+ rețele Jean Monnet pentru crearea de consorții internaționale în domeniul studiilor europene
+ proiecte Jean Monnet cu trei componente: inovație, cros-fertilizare (schimburi de idei) și distribuire de conținut.

 

Ariile tematice principale vizate sunt:

+ Studii comparative despre regionalizare în UE
+ Studii legate de comunicare și informare în UE
+ Studii economice în UE
+ Studii despre istorie în UE
+ Studii despre dialog intercultural în UE
+ Studii interdisciplinare în UE
+ Studii legate de relații internaționale și diplomație în UE
+ Studii legislative în UE
+ Studii politice și administrative în UE
O serie de alte arii pot fi asociate (sociologie, religie, geografie, literatură, artă, științe, mediu etc) dacă au elemente de predare sau cercetare în context european sau contribuie la dezvoltarea unui curriculum european.
 

Masterat în cotutelă

Un masterat în cotutelă este un program de studiu internațional realizat de un consorțiu de instituții de învățământ superior și, acolo unde este cazul, alți actori cu expertiză relevantă, integrat în curricula acestora.

 

Sprijin pentru politici

Această linie de finanțare sprijină realizarea de activități orientate către atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, Cadrului strategic de cooperare pentru educație și formare (Educație și Formare 2020) și Strategia europeană pentru tineret prin intermediul:
+ studiilor, colectării de informații și date în domeniile educație, formare și tineret
+ inițiativelor prospective pentru a anticipa politici inovatoare și a pregăti punerea lor în practică
+ cooperarea cu organizații internaționale (precum OECD sau Consiliul Europei)

Pentru domeniul tineret există și o linie de finanțare gestionată la nivel național pentru "Dialog structurat - Întâliniri între tineri și responsabili de politici de tineret".
 

Sport

Proiectele de sport sprijină activități sportive de bază și sportul de masă. Acest lucru se realizează prin intermediul a două acțiuni.

Parteneriate colaborative

Rețele pentru a dezvolta, tranfera sau pune în practivă practici inovatoare în domenii legate de sport sau activități sportive cu scopul de a combate dopajul, preveni corupția, violența, rasismul sau intoleranța în sport și pentru a implementa politicile europene în domeniul sport.

Evenimente europene sportive non-profit

Suport financiar pentru organizarea de evenimente sportive de mare anvergură care să atragă participanți din cel puțin 12 țări diferite ale programului.

12787 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Octombrie 2024 - 24 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Franţa
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 20 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
13 Mai 2024
26 Aprilie 2024

Erasmus Open Doors 2024 are loc între 1-31 mai și este un eveniment prin care Agenția Națională urmărește promovarea Programului Erasmus+ și a oportunităților sale de mobilitate în domeniul universitar. 

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Octombrie 2024 - 24 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Franţa
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 20 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
13 Mai 2024
26 Aprilie 2024

Erasmus Open Doors 2024 are loc între 1-31 mai și este un eveniment prin care Agenția Națională urmărește promovarea Programului Erasmus+ și a oportunităților sale de mobilitate în domeniul universitar. 

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.