Includere & Diversitate

Includerea și diversitatea reprezintă o prioritate pentru programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.

Ce înseamnă acest lucru?

Că toți actorii implicați în implementarea acestor programe - de la Comisia Europeană, Agenția Executivă, Agențiile Naționale, dar și toate organizațiile care fac parte din această comunitate a Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate joacă un rol și au o responsabilitate comună pentru a crea cadre și contexte potrivite, astfel încât participanții cu oportunități reduse să fie parte activă a acestor programe. Proiectele finanțate trebuie să reprezinte contexte de învățare accesibile, echitabile, în care se valorifică diversitatea, spații de dialog și de reflecție asupra acestor teme. Ele sunt și căi prin care se pot înlătura bariere (barierele identificate în cadrul documentelor programelor sunt dizabilitățile, problemele de sănătate, barierele legate de sistemele de educație și formare, diferențele culturale, barierele sociale, economice, geografice și cele legate de discriminare).

Pentru ca Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate să fie instrumente ale includerii și diversității au fost create strategii și numeroase resurse dedicate organizațiilor implicate în aceste programe. 

Găsiți mai jos strategiile create la nivel european și național, cât și resurse relevante în domeniu.

 

Centrele de resurse SALTO

SALTO, Inclusion & Diversity (tineret)

SALTO Resource Centre for Inclusion and Diversity in Education and Training (educație și formare profesională)

Strategii și cercetări

Strategia Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate privind includerea și diversitatea (enro)

Acest document, lansat de Comisia Europeană în 2021, a fost elaborat în cooperare cu Agențiile Naționale Erasmus+ / Corpul European de Solidaritate și cu alte părți interesate externe, cu scopul de a aduce programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate mai aproape de persoanele cu oportunități reduse și de organizațiile care lucrează cu aceștia.

Documentul include:

  • definiții, obiective specifice legate de includere și clarificări privind grupurile țintă
  • o descriere a măsurilor disponibile pentru organizații și participanți în cadrul programelor Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, pentru a le asigura cea mai largă accesibilitate
  • îndrumări pentru Agențiile Naționale, centrele de resurse și Agenția executivă europeană pentru educație și cultură
  • surse pentru a găsi inspirație și bune practici în domeniul includerii și diversității în cadrul Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate

 

Strategia Agenției Naționale din România privind includerea și diversitatea (disponibilă în limba engleză aici)

Acest document prezintă strategia Agenției Naționale din România privind includerea și diversitatea, pentru perioadă de implementare a Erasmus+/Corpul European de Solidaritate 2021-2027. Strategia a fost realizată după un proces de consultări atât la nivelul Agenției Naționale, cât și împreună cu partenerii AN și alți actori relevanți din domeniu. 

Documentul include:

  • viziunea, misiunea și valorile ANPCDEFP în legătura cu includerea și diversitatea în Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate
  • obiectivele
  • modelul propus de ANPCDEFP privind includerea și diversitatea, axat pe 4 piloni: cercetare și consultare; comunicare; networking; măsuri de suport și crearea unei comunități tematice
  • plan multi-anual și plan anual
  • indicatori

 

Focus on inclusion in education: raport final (en

Acest raport analizează rezultatele proiectelor Erasmus+ care promovează includerea în educație, implementate între 2014 și 2020. Pornind de la un inventar de 120 de proiecte Erasmus+ considerate de „bună practică” în baza de date de proiecte Erasmus+, 15 proiecte au fost selectate pentru examinare ulterioară ca studii de caz. Raportul rezumă principalele constatări ale acestor 15 studii de caz. Scopul este de a identifica și prezenta abordări de succes și de a sprijini dezvoltarea politicilor europene în acest domeniu.

 

Resurse

Inclusion meter (disponibil în limba engleză, aici)

 

Organizați un eveniment și vreți să vă asigurați că toată lumea se va simți binevenită? Vreți ca fiecare participant să contribuie și să se simtă la fel de apreciat? Puteți să vă pregătiți folosind acest instrument - Inclusion meter - dezvoltat de Salto Inclusion&Diversity și JINT vzw. Inclusion meter identifică diferite bariere ce pot apărea într-un eveniment și vă îndrumă pentru a le depăși.

Puteți completa întregul test sau puteți alege o anumită secțiune. Dacă sunteți în căutarea unor sfaturi specifice (cum ar fi sfaturi care să vă ajute să vă pregătiți pentru un eveniment incluziv) sau dacă doriți să explorați cu atenție un anumit subiect (cum ar fi comunicarea), atunci puteți completa doar secțiunea respectivă. Dacă doriți să identificați toate barierele pe care le-ați putea întâlni atunci când organizați un eveniment, atunci invitația este de a completa întregul chestionar.

 

Eurodesk Guide on Inclusive Digital Communication in Youth Information Services (en)

Ghidul Eurodesk privind comunicarea digitală incluzivă în serviciile de informare pentru tineret are ca scop sprijinirea tuturor celor care lucrează cu și pentru tineri, în conceperea unor informații mai accesibile și incluzive.
Ghidul acoperă principiile generale relevante pentru acest tip de comunicare și strânge bune practici ale organizațiilor care depun eforturi pentru o lume mai incluzivă. Această resursă poate fi descărcată de AICI.

Inclusion A to Z (en)

Broșura „Inclusion A to Z” este menită să servească drept busolă organizațiilor active în Erasmus+/ESC pentru a le ajuta să gestioneze activități la nivel internațional. Combinația dintre teorie și metode practice prezentate vizează pregătirea organizațiilor pentru primii pași în proiecte incluzive de tineret E+/ESC și să determine o creștere a calității activităților incluzive. A fost revizuită în 2022. Deși e axată pe domeniul tineret, e o sursă de inspirație pentru orice domeniu de învățare. Mai multe resurse create de Salto Inclusion&Diversity sunt disponibile aici.

 

Embracing Diversity (en)

Cum pot diferențele să devină o sursă de învățare mai degrabă decât conflicte sau prejudecăți?
Această publicație își propune să pregătească organizațiile implicate în Programele Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate, dar și în alte activități de lucru cu tinerii, pentru a îmbrățișa diferențele și a face programele și organizațiile lor mai incluzive. Această publicație poate ajuta organizațiile implicate în formare și activități pentru tineret să integreze managementul diversității la toate nivelurile și să utilizeze o 'lentilă incluzivă' în practicile lor interne, precum și în programele lor. Deși e axată pe domeniul tineret, e o sursă de inspirație pentru orice domeniu de învățare. Mai multe resurse create de Salto Inclusion&Diversity sunt disponibile aici.

 

Engage in Inclusion! (en)

Aveți puțină sau nu aveți experiență în planificarea proiectelor pentru tineri care să includă persoanele cu dizabilități, dar sunteți dispus să încercați? Acest ghid poate sprijini organizațiile să dezvolte activități de tineret mai incluzive, în care să valorifice diversitatea, punând accent pe cum se poate lucra cu tinerii cu dizabilități și afecțiuni de sănătate. Este un bun început de reflecție despre cât de incluzive sunt propriile proiecte de tineret. Deși e axată pe domeniul tineret, e o sursă de inspirație pentru orice domeniu de învățare. Mai multe resurse create de Salto Inclusion&Diversity sunt disponibile aici.

 

ID Talks (înregistrări și articole disponibile aici)

ID Talks este o serie de workshop-uri online organizate de Salto I&D, de până la 90 de minute fiecare, cu invitați inspiraționali, discuții și sesiuni de întrebări și răspunsuri. ID Talks Language, ID Talks Local, ID Talks Race, ID Talks LGBTQIA+, ID Talks Gender sunt doar câteva din atelierele organizate ale căror înregistrări și articole le puteți urmări pe site-ul Salto. Mai multe resurse create de Salto Inclusion&Diversity sunt disponibile aici.

 

Platforma InclusiveMobility.eu

InclusiveMobility.eu este platforma europeană despre includere și servicii de sprijin oferite studenților internaționali de către instituțiile de învățământ superior, Agențiile Naționale și Ministerele educației. În versiunea sa actuală, platforma își propune să ofere studenților cu dizabilități toate informațiile de care au nevoie pentru a studia în străinătate.

De pe platformă pot fi accesate mai multe resurse: un instrument de autoevaluare care își propune să sprijine instituțiile de învățământ superior, Ministerele educației și Agențiile Naționale să își evalueze practica actuală și să ofere îndrumare cu privire la punctele de acțiune pentru îmbunătățire; un pachet de training care își propune să sprijine instituțiile de învățământ superior, Ministerele educației și Agențiile Naționale cu sfaturi pentru implementarea Cadrului de mobilitate incluzivă la nivel instituțional sau național; un toolbox unde pot fi consultate numeroase resurse și publicații create, cum ar fi: Making mobility programmes more inclusive - Manual to provide information and promote mobilities in an inclusive wayMaking mobility programmes more inclusive for students with disabilities Inclusive Mobility - Booklet of policy recommendations and good practicesMaking mobility programmes more inclusive for students with disabilities Inclusive Mobility - Guidelines for higher education institutionsMaking mobility programmes more inclusive for students with disabilities Inclusive Mobility - Research Report.

Platforma este un rezultat al proiectului Erasmus+ EPFIME condus de Ministerul flamand al educației și formării și Centrul de sprijin pentru învățământ superior Incluziv, în cooperare cu Erasmus Student Network, Asociația pentru învățământ superior Acces & Disability și Asociația universităților irlandeze. 

 

COMPASS: Manual for Human Rights Education with Young People (en)

Compass este o resursă creată de Consiliul Europei cu informații, instrumente și sfaturi pentru educația pentru drepturile omului. Prin urmare, poate fi folosit în multe moduri diferite și nu există un punct de plecare anume. Mulți cititori sunt inițial interesați de activități. Autorii recomandă, însă, să citiți cel puțin capitolul 1.3, „Utilizarea busolei pentru educația pentru drepturile omului” înainte de a desfășura oricare dintre activități.

Compass a devenit un manual de referință pentru multe persoane implicate în lucrul cu tinerii și în educația non-formală. Detalii suplimentare aici.

 

Salto Toolbox

Dacă sunteți în căutare de instrumente – manuale, studii de cercetare, metode, exerciții – care să vizeze tematica includere & diversitate și care să vă inspire pentru proiectele pe care le derulați, vă recomandăm să accesați Salto Toolbox. Veți găsi sute de astfel de instrumente utile pentru activitățile de învățare, create în cadrul proiectelor Erasmus+/Corpul European de Solidaritate. Deși sunt gândite pentru activități de tineret, cu siguranță pot fi utile pe toate sectoarele din cadrul Erasmus+.
Platforma vă permite să căutați aceste instrumente în funcție de numele lor, de tipul lor (manual, raport, video, exercițiu etc.), de tema lor (includerea socială fiind una dintre variante), de tipul de proiect de tineret și de dată.
‘Search the Toolbox’!

 

ID Temperature Check Tool (en)

Acest instrument, creat de Salto ID / Tineret, are forma unui chestionar care va ajuta organizația dvs. să-și facă o impresie despre progresul său în implementarea includerii și a diversității în 6 domenii cheie: cunoștințe privind includerea și diversitatea; abordarea strategica a includerii și diversității la nivelul organizației; luarea de poziții pe tema includere și diversitate; dezvoltarea organizațională; comunicarea și metodele/logistica incluzivă de la nivelul organizației. Toate detaliile și acces la instrumentul de autoevaluare pornind de aici.

 

Erasmus+ Mobility Inclusion Scan (en)

Acest instrument ajută instituțiile de învățământ superior să se autoevalueze din perspectiva includerii și diversității. Este o modalitate de a reflecta într-un mod informal asupra situației privind mobilitățile Erasmus+ incluzive în instituție. Instrumenteul este disponibil aici.

Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
5 August 2024 - 7 August 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
15 Iulie 2024 - 19 Iulie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
ULTIMELE ştiri
13 Iunie 2024

În parteneriat cu Europe Direct Regiunea Centru, organizăm o serie de ateliere de scriere de proiecte de mobilitate pentru sectoarele Educația adulților și Formare profesională VET

12 Iunie 2024

Comisia Europeană vrea să audă părerea ta!

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
5 August 2024 - 7 August 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
15 Iulie 2024 - 19 Iulie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
ULTIMELE ştiri
13 Iunie 2024

În parteneriat cu Europe Direct Regiunea Centru, organizăm o serie de ateliere de scriere de proiecte de mobilitate pentru sectoarele Educația adulților și Formare profesională VET

12 Iunie 2024

Comisia Europeană vrea să audă părerea ta!

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.