Educație școlară

Educație școlară

Programul Erasmus+ oferă sprijin instituțiilor din domeniul educației școlare pentru ca acestea să se poată dezvolta, să ofere oportunități de învățare în contexte formale, nonformale și informale pentru elevi, personal didactic și nedidactic și să poată coopera, în parteneriat, cu instituții similare din alte țări.
Erasmus+ promovează mobilitatea persoanelor și a grupurilor în scopul învățării, precum și cooperarea, calitatea, includerea și echitatea, excelența, creativitatea și inovarea la nivelul organizațiilor și al politicilor din domeniul educației și formării.
Prioritățile orizontale ale noului program vizează 3 componente: includere, transformarea prin digitalizare și green (mediul și combaterea schimbărilor climatice).

Mai multe informații AICI.

Obiective specifice educației școlare:

1. Abordarea dezavantajelor în procesul de învățare, a părăsirii timpurii a școlii și a competențelor de bază scăzute;
2. Sprijinirea profesorilor, a directorilor de școli și a altor profesii didactice;
3. Dezvoltarea competenţelor cheie;
4. Promovarea unei abordări comprehensive în ceea ce privește predarea și învățarea limbilor străine;
5. Promovarea interesului și excelenței în știință,tehnologie, inginerie și matematică (STEM) și a abordării STEAM;
6. Dezvoltarea unor sisteme de educație și îngrijire de înaltă calitate pentru copiii preşcolari;
7. Recunoașterea rezultatelor învățării pentru participanții la mobilitatile de învățare transfrontaliere.

Tipuri de proiecte

Prin Erasmus+ pot fi finanțate, la nivel național, două tipuri de proiecte în domeniul școlar: proiecte de mobilitate și parteneriate pentru cooperare.
În ceea ce privește proiectele de mobilitate, sunt finanțate următoarele tipuri de mobilități/activități: observare directă, cursuri, mobilități individuale și de grup pentru elevi, invitarea experților în domeniu, găzduirea unor cadre didactice și pedagogi în curs de formare, vizite pregătitoare.
În ceea ce privește parteneriatele pentru cooperare, sunt finanțate următoarele tipuri de proiecte: parteneriate de cooperare și parteneriate la scară mică (de mică anvergură).

Organizațiile eligibile:

În cadrul programului Erasmus+, în România sunt considerate şcoli eligibile toate instituţiile de învăţământ preuniversitar (autorizate și/sau acreditate ARACIP), inclusiv cele pentru activităţi extraşcolare şi centrele de excelenţă, definite de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi de reglementările Ministerul Educației.

În ceea ce priveşte instituţiile care pot coordona un consorţiu de şcoli, acestea pot fi: Inspectorate şcolare, CJRAE, CCD, Consilii judeţene, Consilii locale sau primării.*
Un consorțiu reprezintă două sau mai multe organizații care împreună pregătesc, implementează și monitorizează un proiect sau o activitate din cadrul unui proiect. Acesta poate fi național sau internațional.

9655 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
9 Iunie 2024 - 13 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
17 Iunie 2024 - 21 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, Online
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
9 Iunie 2024 - 13 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
17 Iunie 2024 - 21 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, Online
 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.