Cum beneficiază instituțiile/organizațiile

Proiectele Erasmus+ sunt depuse și gestionate de instituții/organizații. În cazul în care un proiect este selectat, instituția/organizația solicitantă devine beneficiarul unui grant Erasmus+. Contractele de finanțare nu sunt semnate cu participanți individuali, ci cu instituții/organizații (în mod excepțional, un grup informal de tineri poate candida în cadrul Mobilităților de tineret - activități de participare a tinerilor; grupul poate fi reprezentat de un membru al său care are peste 18 ani).

 

În termeni generali, programul se adresează oricărei institutii/organizații active în domeniile educație, formare, tineret sau sport. Organizaţiile/instituţiile pot candida individual sau ca lider de consorţiu.

 

În general, organizațiile vizate de programul Erasmus+ sunt:

  • pentru proiectele în domeniul învățământului superior: instituții de învățământ superior
  • pentru proiectele în domeniul formării profesionale: organizații care furnizează educație și formare profesională inițială sau continuă (liceele/colegiile vocaţionale, profesionale, tehnice sau tehnologice; şcolile profesionale, şcolile postliceale, unitățile de învațământ filiera teoretică, cu specializări finalizate cu atestat profesional etc.); autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul educației și formării profesionale sau care activează pe piața muncii; întreprinderi și alte organizații publice sau private care oferă găzduire, formare sau lucrează în alt mod cu cursanții și ucenicii care urmează un parcurs de educație și formare profesională
  • pentru proiectele în domeniul educației școlare: unități de învățământ preuniversitar, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie (inspectorate școlare, centre de resurse și asistență educațională - CJRAE, case ale corpului didactic - CCD, consilii județene/locale), institute de cercetare, ONGuri, muzee etc. (în cadrul programului Erasmus+, în România sunt considerate şcoli eligibile toate instituţiile de învăţământ preuniversitar autorizate și/sau acreditate ARACIP, inclusiv cele pentru activităţi extraşcolare şi centrele de excelenţă, definite de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi de reglementările Ministerului Educației)
  • pentru proiectele în domeniul educației adulților: organizații care oferă învățământ formal și nonformal pentru adulți; autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul educatiei adulților (în cadrul programului Erasmus+, în România, sunt eligibile să candideze pentru domeniul educației adulților organizațiile care oferă orice tip de formare care nu are caracter de formare profesională - iniţială sau continuă)
  • pentru proiectele în domeniul tineretului: organizații publice sau private active în domeniul tineretului, care oferă contexte de învățare nonformală
  • pentru proiectele în domeniul sportului: orice organism sau organizație public(ă), cu entitățile sale afiliate (dacă există), activ(ă) în domeniul sportului (organizație sportivă de nivel local, regional, național, european sau internațional; un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport; o organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”; o organizație activă în domeniul promovării activității fizice; o organizație care reprezintă sectorul activităților de agrement; o organizație activă în domeniul educației, formării sau tineretului etc.)

Întrucât lista anterioară nu este exhaustivă, pentru informații exacte și detaliate privind eligibilitatea instituțiilor/organizațiilor pentru un anumit tip de proiect pe un anumit domeniu, vă recomandăm să consultați documentele programului: Ghidul programului, Apelurile european și național. Vă recomandăm să contactați Agenția Națională dacă aveți întrebări specifice privind eligibilitatea unui anumit tip de instituție.

2709 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Octombrie 2024 - 24 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Franţa
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 20 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
13 Mai 2024
26 Aprilie 2024

Erasmus Open Doors 2024 are loc între 1-31 mai și este un eveniment prin care Agenția Națională urmărește promovarea Programului Erasmus+ și a oportunităților sale de mobilitate în domeniul universitar. 

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Octombrie 2024 - 24 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Franţa
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 20 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Germania
ULTIMELE ştiri
13 Mai 2024
26 Aprilie 2024

Erasmus Open Doors 2024 are loc între 1-31 mai și este un eveniment prin care Agenția Națională urmărește promovarea Programului Erasmus+ și a oportunităților sale de mobilitate în domeniul universitar. 

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.