Cum beneficiază instituțiile/organizațiile

Proiectele Erasmus+ sunt depuse și gestionate de instituții/organizații. În cazul în care un proiect este selectat, instituția/organizația solicitantă devine beneficiarul unui grant Erasmus+. Contractele de finanțare nu sunt semnate cu participanți individuali, ci cu instituții/organizații (în mod excepțional, un grup informal de tineri poate candida în cadrul Mobilităților de tineret - activități de participare a tinerilor; grupul poate fi reprezentat de un membru al său care are peste 18 ani).

În termeni generali, programul se adresează oricărei institutii/organizații active în domeniile educație, formare, tineret sau sport. Organizaţiile/instituţiile pot candida individual sau ca lider de consorţiu.

 

În general, organizațiile vizate de programul Erasmus+ sunt:

  • pentru proiectele în domeniul învățământului superior: instituții de învățământ superior
  • pentru proiectele în domeniul formării profesionale: organizații care furnizează educație și formare profesională inițială sau continuă (liceele/colegiile vocaţionale, profesionale, tehnice sau tehnologice; şcolile profesionale, şcolile postliceale, unitățile de învațământ filiera teoretică, cu specializări finalizate cu atestat profesional etc.); autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul educației și formării profesionale sau care actizează pe piața muncii; întreprinderi și alte organizații publice sau private care oferă găzduire, formare sau lucrează în alt mod cu cursanții și ucenicii care urmează un parcurs de educație și formare profesională
  • pentru proiectele în domeniul educației școlare: unități de învățământ preuniversitar, autorităţi locale sau regionale cu rol ȋn educaţie (inspectorate școlare, centre de resurse și asistență educațională - CJRAE, case ale corpului didactic - CCD, consilii județene/locale) institute de cercetare, ONGuri, muzee etc. (în cadrul programului Erasmus+, în România sunt considerate şcoli eligibile toate instituţiile de învăţământ preuniversitar autorizate și/sau acreditate ARACIP, inclusiv cele pentru activităţi extraşcolare şi centrele de excelenţă, definite de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi de reglementările Ministerului Educației)
  • pentru proiectele în domeniul educației adulților: organizații care oferă învățământ formal și nonformal pentru adulți; autoritățile publice locale și regionale, organismele de coordonare și alte organizații cu rol în domeniul educatiei adulților (în cadrul programului Erasmus+, în România, sunt eligibile să candideze pentru domeniul educației adulților organizațiile care oferă orice tip de formare care nu are caracter de formare profesională - iniţială sau continuă)
  • pentru proiectele în domeniul tineretului: organizații publice sau private active în domeniul tineretului, care oferă contexte de învățare nonformală
  • pentru proiectele în domeniul sportului: orice organism sau organizație public(ă), cu entitățile sale afiliate (dacă există), activ(ă) în domeniul sportului (organizație sportivă de nivel local, regional, național, european sau internațional; un comitet național olimpic sau o confederație națională de sport; • o organizație care reprezintă mișcarea „sportul pentru toți”; o organizație activă în domeniul promovării activității fizice; o organizație care reprezintă sectorul activităților de agrement; o organizație activă în domeniul educației, formării sau tineretului etc.)

Întrucât lista anterioară nu este exhaustivă, pentru informații exacte și detaliate privind eligibilitatea instituțiilor/organizațiilor pentru un anumit tip de proiect pe un anumit domeniu, vă recomandăm să consultați documentele programului: Ghidul programului, Apelurile european și național. Vă recomandăm să contactați Agenția Națională dacă aveți întrebări specifice privind eligibilitatea unui anumit tip de instituție.

2709 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
11 Aprilie 2023 - 16 Aprilie 2023
Loc desfăşurare
Lituania
Perioada:
10 Aprilie 2023 - 13 Aprilie 2023
Loc desfăşurare
Belgia
ULTIMELE ştiri
26 Ianuarie 2023

Ne extindem rețeaua de multiplicatori Eurodesk România!

 

11 Ianuarie 2023

Informații cu privire la implicarea organizațiilor din Ungaria în proiectele Erasmus+ si Corpul European de Solidaritate (ESC)

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
11 Aprilie 2023 - 16 Aprilie 2023
Loc desfăşurare
Lituania
Perioada:
10 Aprilie 2023 - 13 Aprilie 2023
Loc desfăşurare
Belgia
ULTIMELE ştiri
26 Ianuarie 2023

Ne extindem rețeaua de multiplicatori Eurodesk România!

 

11 Ianuarie 2023

Informații cu privire la implicarea organizațiilor din Ungaria în proiectele Erasmus+ si Corpul European de Solidaritate (ESC)

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.