European Innovative Teaching Award 2022

1397 Vizualizări
Data: 31 Martie 2022

Pentru anul 2022, Comisia Europeană a stabilit ca prioritate tematică pentru selecția EITA tema „Învățarea împreună, promovarea creativității și sustenabilității” (‘Learning together, promoting creativity and sustainability’), direct legată de inițiativa Noul Bauhaus european, inițiativă creativă și interdisciplinară, care face legătura între Pactul verde european și spațiile în care trăim. Toți europenii sunt invitați să-și imagineze și să construiască împreună un viitor durabil și incluziv, care ne bucură ochii, mintea și sufletul.


Criterii de eligibilitate:
- proiecte Erasmus+ finalizate: proiecte de mobilitate KA1 și proiecte de parteneriat strategic KA201, KA202, KA219 și KA229 coordonate la nivel european de școli din România.
-vor fi analizate doar proiectele care au abordat tema anului 2022.
-un proiect care a primit premiul EITA în 2021 nu poate fi luat în considerare în selecție.

Criterii de evaluare calitativă:
Metodologii

Cum a stimulat proiectul Erasmus+ noi abordări în procesul de predare/învățare/evaluare?
• A implicat abordări multi și inter-disciplinare
• Promovarea competențelor cheie (ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități și atitudini) pentru nivelul primar/secundar și achizițiile în domenii cheie de dezvoltare pentru nivelul preșcolar
• S-a bazat/a valorificat conectarea învățării formale, non-formale și informale
• A promovat incluziunea, participarea, cooperarea, comunitățile de practici
• A dezvoltat/utilizat noi instrumente digitale și resurse de învățare (cu precădere e-Twinning)
• A favorizat strategii în care copiii/elevii au un rol activ în propria învățare


Mediul de învățare:
Cum a contribuit proiectul Erasmus+ la dezvoltarea unor medii de învățare care susțin abordările inovatoare în predare/învățare/evaluare?
• Promovarea unei abordări care implică toți actorii școlii (whole school approach)
•Utilizarea spațiilor de învățare în mod creativ
•Utilizarea resurselor disponibile în mod sustenabil
• Facilitarea abordărilor inovatoare la nivelul organizației școlare
• Incurajarea cooperării cross-sectoriale/intervențiilor integrate


Profesori
În ce mod profesorii implicați în proiect au influentat/influențează procesele inovatoare de predare/învățare/evaluare?

• Profesorii implicați în proiect acționează ca agenți ai schimbării (*)
• Competențele profesorilor s-au îmbunătățit pe parcursul derulării proiectului
• Proiectul a stimulat cooperarea și învățarea colegială (de tip peer learning)

Impact
Care este impactul proceselor inovatoare de predare și învățare elaborate și implementate în proiect?

• Impactul a fost măsurat în mod adecvat și elementele de inovație atinse sunt documentate
• Proiectul a dovedit un efect clar de multiplicare (către alți elevi, profesori, școli, comunități locale)
• Există dovezi măsurabile ale impactului asupra cel puțin unei arii privind: participarea, incluziunea, rezultatele învățării sau starea de bine/climatul școlar
• Lecții învățate, valorificate în activitățile curente ale școlii (din perspectiva unor indicatori SMART)
• Implicarea participanților cu oportunități reduse

(*) Pe de-o parte, își concep și realizează în mod conștient propria dezvoltare profesională, pe de altă parte contribuie la dezvoltarea profesională a colegilor

 


Adăugat de: Nicusor Ciobanu

1397 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
1 Octombrie 2024 - 6 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
România
Perioada:
13 Noiembrie 2024 - 15 Noiembrie 2024
Loc desfăşurare
Slovacia
ULTIMELE ştiri
13 Mai 2024
26 Aprilie 2024

Erasmus Open Doors 2024 are loc între 1-31 mai și este un eveniment prin care Agenția Națională urmărește promovarea Programului Erasmus+ și a oportunităților sale de mobilitate în domeniul universitar. 

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
1 Octombrie 2024 - 6 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
România
Perioada:
13 Noiembrie 2024 - 15 Noiembrie 2024
Loc desfăşurare
Slovacia
ULTIMELE ştiri
13 Mai 2024
26 Aprilie 2024

Erasmus Open Doors 2024 are loc între 1-31 mai și este un eveniment prin care Agenția Națională urmărește promovarea Programului Erasmus+ și a oportunităților sale de mobilitate în domeniul universitar. 

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.