Lansare European Language Label 2015

2849 Vizualizări
Data: 30 Aprilie 2015

Context

Lansată oficial în anul 1999, European Language Label/ Certificatul lingvistic european este o distincţie care încurajează inovarea şi creativitatea în domeniul predării și învățării limbilor străine, care promovează şi diseminează bunele practici, tehnicile şi instrumentele noi de predare şi de învăţare în educaţia lingvistică.

Premiul poate fi acordat proiectelor care susţin inovația în toate activităţile de predare/învăţare a limbilor străine, indiferent de nivelul de educație și formare căruia i se adresează, de vârsta beneficiarilor, de metodele utilizate sau de tipul finanţării. Sprijinind proiectele lingvistice la nivel local, național şi european, Certificatul lingvistic european își propune să îmbunătățească standardele de predare, să încurajeze accesul la comunicarea multilingvă şi să contribuie la conştientizarea şi aplicarea criteriilor de calitate în domeniul educaţiei lingvistice.

În România, această acțiune este implementată de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale din anul 2002.

Până în anul 2014, distincția a fost acordată unui număr de peste 100 de proiecte lingvistice, implementate de instituții publice şi private de pe întreg teritoriul țării.

Majoritatea proiectelor premiate cu distincţia European Language Label au arătat o profundă implicare pentru:
- încurajarea dialogului intercultural și interetnic;
- promovarea toleranței și a luptei împotriva tuturor formelor de discriminare;
- consolidarea folosirii limbilor străine de către persoanele din grupurile dezavantajate (inclusiv, grupuri minoritare cum ar fi Rromii);
- îmbunătățirea abilităților de comunicare și utilizarea instrumentelor TIC pentru învățarea limbilor străine.

Toate proiectele premiate, din România şi din celelalte ţări europene, pot fi consultate AICI.

Calendar

1 mai – 30 iunie: depunerea candidaturilor
1 iulie - 31 august: evaluarea candidaturilor, semnarea diplomelor (în original) de către Comisarul Tibor Navracsics şi afişarea rezultatelor
18 septembrie: festivitatea de premiere (Bucureşti, Reprezentanţa Comisiei Europene)

Priorități 

Priorităţile avute în vedere la evaluarea candidaturilor sunt următoarele:

1. Educaţie lingvistică pentru incluziune socială

Dintr-o perspectivă sociologică, incluziunea socială reprezintă o garanţie prin care indivizii și grupurile sociale defavorizate se pot bucura de anumite drepturi precum asigurarea unui loc de muncă şi a unei locuințe adecvate, îngrijirea sănătății, accesul la educație și formare profesională. Este, de asemenea, foarte important să se garanteze integrarea socială, economică, politică și culturală a tuturor persoanelor.

„Incluziunea socială” este o sintagmă-cheie prin care oamenii îşi pun problema de a-şi respecta și de a-şi aprecia semenii, de a se asigura că le sunt acoperite nevoile de bază, astfel încât comunităţile să se dezvolte constant şi să poată exista demn.

În special în acest context şi în deplină conformitate cu cele enunţate, educaţia lingvistică joacă un rol deosebit de important. Prin dezvoltarea competenţelor de comunicare în mai multe limbi, persoane de vârste diferite şi care provin din medii diferite sunt încurajate să se implice în activităţi care îi solicită social să învețe limbi străine. Astfel de sprijin poate fi acordat imigranților, persoanelor care provin din medii defavorizate sau persoanelor cu dizabilităţi, pentru a menționa doar câteva.

2. Educaţie lingvistică și sport

Sunt multe proiecte care urmăresc să motiveze tinerii și adulţii să învețe limbi străine și se familiarizeze cu alte culturi prin pasiunea lor pentru sport, ceea ce înseamnă că sportul poate transforma achiziţia noţiunilor lingvistice într-o activitate mai interesantă și mai atractivă. Există, de exemplu, o legătură clară între schimburile de tineri în domeniul sportului și necesitatea lor de a se înțelege. Acest lucru se poate extinde către grupuri de diferite vârste, prin combinarea sportului cu practicile eficiente de promovare a educaţiei lingvistice și a dialogului intercultural, mai ales în contexte nonformale.

Obiectivul nu este în mod obligatoriu acela de a învăța perfect limba, ci mai degrabă de a reduce barierele care apar în calea învățării limbilor străine și de a învăța într-un mod ludic, dar constructiv.


Formularul de candidatură se găseşte la http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=50&d=55&menu=29

2849 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Noiembrie 2022 - 24 Noiembrie 2022
Loc desfăşurare
Italia
Perioada:
29 Noiembrie 2022 - 3 Decembrie 2022
Loc desfăşurare
Malta
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
21 Noiembrie 2022 - 24 Noiembrie 2022
Loc desfăşurare
Italia
Perioada:
29 Noiembrie 2022 - 3 Decembrie 2022
Loc desfăşurare
Malta
 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.