Competiția European Innovative Teaching Award

197 Vizualizări
Data: 27 Martie 2024

În fiecare an, Comisia Europeană definește un domeniu tematic pe care proiectele trebuie să îl abordeze pentru a fi luate în considerare pentru selecția EITA. În anul 2024, tema EITA este „Starea de bine la școală”, în legătură cu implementarea inițiativei Pathways to School Success. Tema acestui an explorează construirea unei abordări sistemice, la nivelul întregii școli, a stării de bine și sănătății mintale în școli, temele conexe putând fi: „sănătate fizică”, „alegeri sănătoase”, „rezolvarea conflictelor”, „colaborare”, „reziliență”, „stima de sine”, „empatie”, „ compasiune”, „învățare socială și emoțională”, „sentiment de apartenență”, „climat școlar”, „distragere digitală”, „odihnă și joacă”, „nutriție”, „anxietate” , „depresie”, „dependență”, „bullying”, „cyber-bullying”, „violență la școală” etc. Așa cum s-a întâmplat și în anii anteriori, de la lansarea acestei inițiative, procesul de selecție va fi organizat de către Agenția Națională, pornind de la proiectele KA1 și KA2 finalizate, care au obținut un punctaj minim de 70 de puncte sau care au fost identificate ca fiind exemple de bună practică la evaluarea calitativă a rapoartelor finale. De asemenea, proiectele preselectate vor trebui să mai îndeplinească următoarele două condiții: -să fi abordat tema anului 2024;-să nu fi fost premiate la edițiile anterioare. Instituțiile beneficiare ale căror proiecte sunt preselectate de către AN vor fi rugate să completeze o fișă a proiectului, folosind un format stabilit de Comisia Europeană, astfel încât argumentarea să fie oferită pornind de la criteriile de evaluare calitativă publicate mai jos. Fișele completate pentru proiectele preselectate vor fi evaluate din punct de vedere calitativ de către doi evaluatori externi care, pe baza punctajului, vor clasifica proiectele și le vor nominaliza pentru fiecare categorie: învățământul preșcolar, învățământul primar, învățământul secundar general și școlile VET.  Conditii de eligibilitate-procesul de selecție este organizat de Agenția Națională;-vor fi analizate doar proiecte care au abordat tema anului 2024;-vor fi luate în considerare, în procesul de selecție, proiecte Erasmus+ aprobate în perioada 2019-2023 finalizate: proiecte de mobilitate KA1 și proiecte de parteneriat KA2 coordonate la nivel european de instituții din România;-un proiect care a primit premiul EITA în anii anteriori nu va mai putea fi selectat.  

Criterii de evaluare calitativă

Metodologii utilizate Cum a stimulat proiectul Erasmus+ noi abordări în procesul de predare-învățare-evaluare?

 • Au implicat abordări multi și interdisciplinare;
 • Promovarea competențelor cheie (ca ansamblu structurat de cunoștințe, abilități și atitudini) pentru nivelul primar/secundar și achizițiile în domenii cheie de dezvoltare pentru nivelul preșcolar;
 • S-au bazat/au valorificat conectarea învățării formale, non-formale și informale;
 • Au promovat incluziunea, participarea, cooperarea;
 • Au favorizat strategii în care copiii/elevii au un rol activ în propria învățare;
 • Au favorizat cooperarea cu stakeholderi externi.

Medii de învățare inovatoare: Cum a contribuit proiectul Erasmus+ la dezvoltarea unor medii de învățare care susțin abordările inovatoare  în predare/învățare/evaluare?

 • Promovarea unei abordări care implică toți actorii școlii;
 • Construirea unui climat școlar pozitiv;
 • Utilizarea resurselor disponibile în mod sustenabil;
 • Facilitarea abordărilor inovatoare la nivelul organizației școlare;
 • Încurajarea cooperării cross-sectoriale/intervențiilor integrate (în special cu asistența medicală, serviciile sociale, justiția etc.). 

Rolul profesorilor: În ce mod profesorii/pedagogii implicați în proiect au influențat/influențează procesele inovatoare de predare/învățare/evaluare? 

 • Profesorii implicați în proiect acționează ca agenți ai schimbării (*);
 • Starea de bine a profesorilor;
 • Competențele profesorilor s-au îmbunătățit pe parcursul derulării proiectului;
 • Proiectul a stimulat cooperarea și învățarea colegială (de tip peer learning).

Impact și rezultate: Care este impactul proceselor inovatoare de predare și învățare elaborate și implementate în proiect? 

 • Impactul a fost măsurat în mod adecvat și elementele de inovație atinse sunt documentate;
 • Proiectul a dovedit un efect clar  de multiplicare (către alți elevi, profesori, școli, comunități locale si părinți);
 • Există dovezi măsurabile ale impactului asupra cel puțin unei arii privind: participarea, incluziunea, rezultatele învățării sau starea de bine/climatul școlar;
 • Lecții învățate, valorificate în activitățile curente ale școlii (din perspectiva unor indicatori SMART);
 • Implicarea participanților cu oportunități reduse. (*) Pe de-o parte, își concep și realizează în mod conștient propria dezvoltare profesională, pe de altă parte contribuie la  dezvoltarea profesională a colegilor

Adăugat de: Andra Dobre

197 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
9 Iunie 2024 - 13 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
17 Iunie 2024 - 21 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, Online
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
9 Iunie 2024 - 13 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
17 Iunie 2024 - 21 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, Online
 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.