Resurse Erasmus+

Actorii implicaţi... și care este rolul acestora în Erasmus+

Beneficiarii finanţării (oameni şi organizaţii)

Beneficiarii finali ai  proiectelor (oamenii)

Persoanele pentru care se fac proiectele cu scopul dezvoltării competențelor profesionale, personale și sociale (profesori, studenți, tineri, adulti, voluntari, lucratori de tineret, personal administrativ etc). Aceștia nu primesc finanțare direct ci sunt implicați în proiectele aprobate ale organizațiilor beneficiare.


Candidaţi şi beneficiarii finanțării (organizațiile beneficiare)

Sunt structurile care pot solicita și primi finanțare în cadrul programului Erasmus+ (instituții de învățământ pentru toate nivelurile, ONGuri, instituții publice, companii, grupuri informale etc) în baza nevoilor identificate la nivelul comunităţilor lor. Aceștia pot solicita finanţare fie în calitate de coordonator, asumându-și responsabilitatea pentru coordonarea activității și managementul financiar fie în calitate de partener, susținând realizarea activităților din proiect. Aceste structuri sunt candidaţi în momentul pregătirii şi solicitării de finanţare şi devinbeneficiari doar în momentul în care proiectele se aprobă.

 

Administratori ai programului la nivel naţional şi european

Agenția Națională (ANPCDEFP)

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) administrează fondurile Erasmus+ dedicate României fiind responsabilă pentru informarea potențialilor candidați, desfăşurarea procesului de selecție a proiectelor, monitorizarea proiectelor aprobate, urmărirea condițiilor de finanțare, promovarea rezultatelor celor mai bune proiecte.

 

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură administrează proiectele centralizate ale programelor Erasmus+Creative EuropeEurope for Citizens şi EU Aid Volunteers fiind responsabilă pentru informarea potențialilor candidați, desfăşurarea procesului de selecție a proiectelor, monitorizarea proiectelor aprobate, urmărirea condițiilor de finanțare a acestor tipuri de proiecte.

 

Comisia Europeană

Comisia Europeană gestionează şi asigură coordonarea programului la nivel european. Susţine strategiile europene în domeniile educaţie, formare profesională, tineret şi sport şi dezvoltă politici care vizează beneficiarii finali şi pot fi susţinute prin proiectele finanţate în cadrul Erasmus+.

 

Colaboratori la nivel naţional

Pentru o mai bună, corectă şi transparentă implmentare a programului Erasmus+ în România Agenţia Naţională lucrează cu o serie de colaboratori la nivel naţional.

 

Formatori

Reţeaua naţională a formatorilor Erasmus+ are 30 de membri din toată ţara și oferă cursuri de formare cu o durata standard de trei zile. Cursurile sunt pregătite şi implementate pe baza unei metodologii care pune accent pe participare activă şi angajamentul celor implicaţi. Formatorii sunt selectaţi pe baza de apel deschis care se lansează odată la doi ani.

 

Evaluatori

Sunt experţi independenţi externi care asigură obiectivitatea procesului de selecţie a propunerilor de proiecte şi procesului de evaluare a rapoartelor, respectiv produselor  realizate în cadrul proiectelor implementate şi finanţate în Programul Eramus +. Evaluatorii sunt selectaţi în baza unui apel care este deschis continuu în perioada 2014 - 2020.

 

Parteneri instituţionali

Reţele instituţionale care sprijină implementarea programului Erasmus+: inspectori responsabili cu programele europene în cadrul Inspectoratelor Şcolare Judeţene pentru domeniul şcolar, reprezentanţii Birourilor de Programe Comunitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior implicate în mobilităţi Erasmus şi în acest moment se doreşte crearea unei reţele în cadrul Consiliilor Judeţene.

 

În concluzie...

... organizaţiile pun în practică proiecte Erasmus+ prin implicarea beneficiarilor finali pentru dezvoltarea competenţelor acestora. Organizatiile primesc sprijin financiar din partea agenţiei naţionale pentru implementarea proiectelor în comunitate în baza unui dosar de candidatură, contract de finantare şi raport final. Agenţia Naţională finanţează aceste proiecte distribuind bugetul naţional pus la dispoziţie de  Comisia Europeana şi monitorizează respectarea principiilor  si regulilor programului. Acest proces este spijinit de către colaboratorii naţionali pentru o mai bună informare şi formare a potenţialilor beneficiari.

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
3 Octombrie 2023 - 6 Octombrie 2023
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
Perioada:
20 Noiembrie 2023 - 24 Noiembrie 2023
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
ULTIMELE ştiri
26 Septembrie 2023

Proiecte conferință Învață și dă mai departe

06 Septembrie 2023

Lansarea competiției finalizate cu atribuirea Certificatului Lingvistic European – European Language Label – 2023

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.