Tineret - Parteneriate strategice

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul tineretului îşi propun dezvoltarea şi consolidarea competenţelor tinerilor (în general) şi a lucrătorilor de tineret (în special) prin internaţionalizarea activităţilor acestora şi deschiderea către cooperarea transectorială (cu alte instituţii din alte sectoare).

În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri:

Proiecte pentru susținerea inovării

– proiecte ce își propun să dezvolte produse intelectuale inovatoare și/sau să ofere o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente.

Proiecte pentru susținerea schimbului de bune practici

– proiecte fără produse intelectuale, ce se axează pe procesul de învățare și pe activități în sine. Acest tip de proiect oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.

 

Buget şi termen limită

Bugetul în România alocat în 2019 pentru proiecte de parteneriat strategic pentru tineret este de 2 213 051 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2019 sunt:

 • 5 februarie ora 13.00 (ora României)
 • 30 aprilie ora 13.00 (ora României)
 • 1 octombrie ora 13.00 (ora României). 

Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional, dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită.

 

Care este modalitatea de depunere a candidaturii?

Orice instituţie care are profilul descris în secţiunea “Cine poate depune candidatură?” și își asumă rolul de coordonator, poate depune proiectul online, în numele parteneriatului.

Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzator tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi. Formularul de candidatură pentru proiectele de parteneriat strategic în domeniul tineretului este disponibil în secțiunea candidatură și este de tip webform.

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt următoarele:


- declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului la nivel european. (ATENŢIE! Această declaraţie se descarcă din formularul de candidatură și se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila!)


- tabelul de activităţi - modelul de tabel de activități se găsește în secțiunea candidatură. ATENŢIE! Asigurați-vă că folosiți modelul de tabel specific pentru proiectele de parteneriat strategic.


- scrisorile de mandat semnate pentru fiecare partener. (ATENŢIE! Scrisorile de mandat se generează din formularul de candidatură completate integral și trebuie doar semnate de reprezentanții legali. După semnarea fiecărei scrisori de către reprezentantul legal al coordonatorului de proiect și de către reprezentantul legal al fiecărui partener, acestea se scanează și se încarcă în formular la rubrica anexe.

-certificatul de atestare fiscală - CAF eliberat de ANAF dacă bugetul solicitat depășește 60.000 euro și coordonatorul nu este instituție publică.

Ce tipuri de activităţi se pot realiza?

Organizaţiile pot aplica pentru finanţare în vederea desfăşurarii unor combinaţii de activităţi/tipuri de activităţi cumulate.

Activităţi tematice

Activităţile propuse pentru desfăşurare trebuie să contribuie la obiectivele generale şi să creeze, dezvolte şi testeze practici inovative în lucrul cu tinerii, care pot include:

 • Activităţi care au ca prioritate promovarea incluziunii şi a inserţiei profesionale a tinerilor defavorizaţi;
 • Activităţi pentru tineret care vizează cooperarea transectorială;
 • Activităţi care urmăresc profesionalizarea lucrătorilor de tineret prin consolidarea competenţelor acestora şi stabilirea unor standarde de calitate şi a unor coduri etice şi profesionale;
 • Activităţi ce promovează îmbunătăţirea cunoaşterii în rândul tinerilor urmărind recunoaşterea şi validarea învăţării non-formale la nivel local, regional, naţional şi european;
 • Activităţi de promovare a participării şi a cetăţeniei active în rândul tinerilor prin crearea de oportunităţi pentru aceştia de a stabili conexiuni cu factorii de decizie pentru a-şi exercita influenţa asupra proceselor politice şi sociale care le afectează viaţa;
 • Activităţi ce facilitează punerea în practică a ideilor antreprenoriale a tinerilor în vederea abordării provocărilor şi problemelor identificate în cadrul comunităţii lor;
 • Activităţi care sprijină cooperarea şi schimbul de bune practici în domeniul tineretului pentru a testa, dezvolta sau a pune în aplicare practici inovatoare.

Activități transnaţionale de învățare, predare, formare

Activităţile menţionate mai sus pot fi completate de activităţi transnaționale de învăţare/ predare/ formare pentru tineri şi/ sau lucrători de tineret în cazul în care acestea susţin în mod clar scopurile şi obiectivele proiectului şi aduc valoare adăugată:

 • mobilitate mixtă a cursanţilor combinând mobilitatea fizică pe termen scurt (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie) cu mobilitatea virtuală. Sunt acele activități ale tinerilor în care sunt combinate activitățile bazate pe instrumente TIC (Tehnologii Informaționale și de Comunicare) ca de exemplu mijloace de socializare, conferințe video, “live streaming” cu întâlnirile fizice. Mobilitatea virtuală poate fi folosită pentru pregătirea mobilității fizice a tinerilor.
 • mobilitate pe termen lung a lucrătorilor de tineret (2-12 luni) – permite lucrătorilor de tineret să experimenteze un mediu de lucru diferit față de cel din țările de proveniență, astfel contribuind la sporirea competențelor profesionale, personale și interculturale. Aceste activități pot fi individuale sau în perechi, ca un schimb reciproc intre organizațiile partenere.
 • evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt (3 zile – 2 luni) – evenimente de scurtă durată pentru educația și formarea lucrătorilor de tineret pe tema proiectului. Aceste evenimente pot lua forme diferite, de exemplu vizite de studiu combinând vizite la fața locului la organizațiile relevante, prezentări, cursuri de formare, etc.

Care este structura unui parteneriat?

Proiectele de parteneriat strategic trebuie să implice participarea a minimum 3 organizaţii din 3 ţări diferite participante la Program. Excepţia o reprezintă parteneriatele strategice în domeniul tineretului ce pot implica minimum 2 organizaţii din 2 ţări diferite participante la Program.

Ca regulă generală, parteneriatele strategice vizează cooperarea între organizaţii stabilite în ţările participante la Program. Cu toate acestea, într-un parteneriat strategic pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere, în calitate de parteneri (nu de solicitanţi), în cazul în care participarea acestora aduce o valoare adăugată esenţială proiectului.
Notă: În cazul în care valoarea adăugată nu se demonstrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.

Toţi partenerii trebuie să deţină un cod PIC până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind Codul de Identificare PIC se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Cine poate depune candidatura?

Orice tip de organizaţie din România implicată în activităţi din domeniul de tineret poate depune o propunere de proiect. Grupurile informale de tineri pot candida doar dacă sunt reprezentate (inclusiv contractual) de o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată conform ordonanţei 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii sau de o instituţie publică implicată nemijlocit în lucrul cu tinerii.

Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 6 şi 36 de luni.

Recomandare

În construcția bugetului vă recomandăm să luați în considerare și Anexa III – Reguli financiare și contractuale - https://www.erasmusplus.ro/parteneriate-strategice - Documente şi informaţii utile.

Documente selecție 2019

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 30 aprilie 2019 și publicate la 15 mai 2019

Lista proiectelor de parteneriat strategic ineligibile pentru 30 aprilie 2019, publicată la 6 iunie 2019

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 12 februarie 2019 și publicate la 26 februarie 2019

 _______________________________ 

Documente selecție 2018

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 4 octombrie 2018 și publicate la 15 octombrie 2018
Lista proiectelor de parteneriat strategic ineligibile pentru 26 aprilie 2018
publicate la data de 11 iunie 2018
Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 26 aprilie 2018 publicate la 3 mai 2018
Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 15 februarie 2018 şi publicate la 1 martie 2018

Documente selecție 2017

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 4 octombrie 2017
Lista proiectelor de parteneriat strategic ineligibile pentru 26 aprilie 2017
Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 26 aprilie 2017
Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 2 februarie 2017
Lista propunerilor de proiecte ineligibile pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 2 februarie 2017

Documente selecție 2016

Lista proiectelor de parteneriat strategic ineligibile pentru 4 octombrie 2016

Rezultate selecţie proiecte de parteneriat strategic pentru 26 aprilie 2016

Lista proiectelor de parteneriat strategic ineligibile pentru 26 aprilie 2016

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret: 4 octombrie 2016, 26 aprilie 2016, 2 februarie 2016

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:
Contract - Condiții speciale: Beneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiari Multipli

Anexa IV: Rate aplicabile

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

Raport intermediar

 

Documente selecție

Rezultatele selecției propunerilor de proiect de parteneriat strategic pentru tineret: 30 aprilie 20154 februarie 2015, 1 octombrie 2015


Lista candidaturilor primite la proiecte de parteneriat strategic pentru tineret: 1 octombrie 201530 aprilie 20154 februarie 2015

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 104 - 122, 274 - 286)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Formularul de candidatură pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul tineret runda 1 octombrie 2015 - formularele de la rundele anterioare sunt disponibile AICI.
!!! - Formularele online pentru toate acțiunile Erasmus+ nu se pot deschide cu ultima versiune de Adobe Acrobat Reader DC - 2015.008 (15.8). Vezi mai multe informații și soluția AICI.
Ghidul de completare a formularelor de candidatură Erasmus+ pentru anul 2015

Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la rundele: 4 februarie 2015, 30 aprilie 2015, 1 octombrie 2015.

Model de tabel pentru activități în proiecte de parteneriat strategic.

OTLAS - Portal pentru căutare de parteneri de proiecte Erasmus+ în domeniul tineretului.

Do’s and Don’ts pentru parteneriate strategice - document în limba engleză realizat în comun de mai multe Agenţii Naţionale din ţările Programului, cuprinzând un set de îndrumari privind conţinutul aplicaţiilor de parteneriat strategic în domeniul universitar. Multe dintre informațiile oferite au însă caracter general și pot fi utile pentru toate sectoarele. Documentul nu înlocuieşte în nicio privinţă documentele oficiale publicate de către Comisia Europeană, iar conţinutul reprezintă exclusiv opinia autorilor.

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Mai jos, materialul video înregistrat în timpul webinar-ului din data de 18 septembrie 2015 pentru cei interesaţi să depună proiecte de parteneriat strategic Erasmus+ pentru tineret la termenul 1 octombrie (secţiunea dedicată parteneriatelor începe 1:05.10). Prezentarea suport a webinarului va fi disponibilă în curând AICI.
Înregistrarea webinarului pentru termenele anterioare realizată în 30 ianuarie este disponibilă AICI.

Documente şi informaţii utile 2014

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru anul 2014-2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:

Documente de suport pentru organizațiile beneficiare (cu proiecte în derulare)

 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Formular raport intermediar

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Documente selecție

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 1 octombrie 2014 la AN România: versiunea inițială, versiune actualizată (3.02.2015) 

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 30 aprilie 2014 la AN România:
   - parteneriate în domeniul tineretului

Lista candidaturilor pentru parteneriate strategice depuse la termenul 30 aprilie 2014 

Listă candidaturi pentru proiecte de parteneriat strategice pentru tineret depuse la termenul 1 octombrie 2014

Ghidul Programului 2014 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 95 - 107, 237 - 246),
- în limba română (paginile 99 - 116, 246 - 257)

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Parteneriate Strategice
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Ghid de completare a formularelor de candidatură
Calculator automat pentru distanțe
9068 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
26 Noiembrie 2019 - 30 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Portugalia
Perioada:
3 Noiembrie 2019 - 7 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Republica Cehă
ULTIMELE ştiri
06 Septembrie 2019

Competiția de atribuire a Certificatelor Lingvistice Europene pentru 2019 - anul în care sărbătorim 20 de ani ai premiilor și aproape 150 de proiecte lingvistice premiate

03 Septembrie 2019

Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 șui 30 de ani.

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
26 Noiembrie 2019 - 30 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Portugalia
Perioada:
3 Noiembrie 2019 - 7 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Republica Cehă
ULTIMELE ştiri
06 Septembrie 2019

Competiția de atribuire a Certificatelor Lingvistice Europene pentru 2019 - anul în care sărbătorim 20 de ani ai premiilor și aproape 150 de proiecte lingvistice premiate

03 Septembrie 2019

Concursul se adresează tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13 șui 30 de ani.