Studiul de impact despre internaționalizarea universităților din România

Data: 15 Septembrie 2015

A fost publicat studiul de impact cu tema „Internaționalizarea universităților din România prin programele Uniunii Europene pentru educație și formare“ care are ca obiectiv evaluarea impactului programului de Învățare pe Tot Parcursul Vieții (Lifelong Learning Programme – LLP) la nivelul sistemului românesc de învățământ, pe durata exercițiului 2007-2013, perioada nominală de implementare a acestuia.

Studiul este axat pe evaluarea și măsurarea impactului programului LLP și a sub-programelor componente asupra internaționalizării învățământului superior, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. În acest sens, studiul utilizează date și raportări statistice (atât în cifre absolute cât și relative) și percepția instituțională reliefată în chestionare completate de instituțiile participante la activități ale programului LLP.

Una din criticile frecvente aduse programelor europene de politici publice include detașarea de realitățile ”de pe teren”. În acest sens, prezentul studiu își propune să integreze programele LLP în contextul mai larg al internaționalizării învățământului superior din România. Acest aspect este important în condițiile creșterii nevoii de integrare a sistemelor educaționale cauzată atât de schimbările demografice curente cât și de nevoia de a urma integrarea politică europeană cu o integrare sistemică manifestată inclusiv în zona educației.

Ca structură, studiul debutează cu o descriere a contextului actual, urmată de o trecere în revistă a literaturii internaționale privind atât programele Uniunii Europene în domeniul educației și formării cât și a contextului mai larg al internaționalizării. Pe acest fond, raportul analizează o serie de date statistice și de răspunsuri oferite de instituțiile de învățământ superior chestionate, atât direct pentru studiu cât și cu ocazia altor exerciții similare.
Dintre aspectele care se remarcă din analiza datelor, se poate enumera o creștere continuă a participării la mobilități, relativ la populația de studenți. În mod notabil se observă o augmentare rapidă a participării studenților români la mobilități de plasament. Mobilitatea personalului academic a cunoscut de asemenea o evoluție pozitivă, remarcându-se la nivel european prin rata rapidă de creștere înregistrată.

La nivel de instituții, accesarea fondurilor LLP s-a făcut pe multiple paliere și a contribuit direct și indirect la ameliorarea curriculei, creșterea conectivității internaționale și îmbunătățirea practicilor academice. Din nefericire, existe și zone în care există deficiențe, în primul rând legată de atractivitatea României pentru mobilități incoming. Studiul se încheie prin formularea unei serii de recomandări privind îmbunătățirea modului de gestionare a programelor europene de educație și formare care prevăd integrarea sistemelor de educație din statele membre UE.

2230 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
5 Noiembrie 2019 - 8 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Irlanda
Perioada:
12 Noiembrie 2019 - 16 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
România
ULTIMELE ştiri
19 August 2019

Vrei să obții un credit pentru studii de masterat în străinătate?

12 August 2019

Rezultate ale selecției pentru candidaturile depuse la termenele limită 21 martie 2019, prelungit la 26 martie 2019, proiecte de parteneriat strategic.

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
5 Noiembrie 2019 - 8 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
Irlanda
Perioada:
12 Noiembrie 2019 - 16 Noiembrie 2019
Loc desfăşurare
România
ULTIMELE ştiri
19 August 2019

Vrei să obții un credit pentru studii de masterat în străinătate?

12 August 2019

Rezultate ale selecției pentru candidaturile depuse la termenele limită 21 martie 2019, prelungit la 26 martie 2019, proiecte de parteneriat strategic.