Formare profesională (VET) - Parteneriate strategice

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educaţiei şi formării profesionale sprijină şi dezvoltă, transferă și/sau pun în aplicare practici inovatoare, precum și inițiative comune de promovare a cooperării, a activităților de învățare reciprocă și a schimbului de experiență la nivel european.

În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri:

Proiectele pentru susţinerea inovării

- proiecte ce își propun să dezvolte produse intelectuale inovatoare și/sau să ofere o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente.

Proiectele pentru susţinerea schimbului de bune practici

proiecte fără produse intelectuale, ce se axează pe procesul de învățare și pe activități în sine. Acest tip de proiect oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.

 

Buget şi termen limită

Bugetul în România alocat în 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale este de 3.960.704 euro.

Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2020 este 24 martie 23 aprilie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional, dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită.

 

Care este modalitatea de trimitere a candidaturii?

Formularul de candidatură se va trimite online doar de către coordonatorul proiectului in numele parteneriatului

Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzator tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi şi cel adecvat rundei de selecţie 2020. Formularul de candidatură pentru parteneriatele strategice în domeniul VET este disponibil în secțiunea Candidatură și este de tip webform.

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt următoarele:

- declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului la nivel european. Această declaraţie se descarcă din formular, se semnează și ștampilează, (dacă este cazul), se scanează în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila și se anexează formularului;

- scrisorile de mandat, acestea se descarcă din formular, informațiile fiind preluate din secțiunile precedente şi se semnează și ștampilează (dacă este cazul) de fiecare partener și de coordonator

- certificatul de atestare fiscal (eliberat de ANAF), valabil la momentul depunerii candidaturii, din care să rezulte faptul că instituţia NU figurează cu obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetare restante - DOAR pentru candidaţii care NU sunt instituţii publice (conform legislaţiei din România) şi solicită un grant mai mare de 60.000 Euro/ proiect.

În cazul în care organizaţiile candidate nu sunt instituţii publice vă rugăm să consultaţi prevederile Apelului Naţional la Propuneri de Proiecte 2020 art 2.4 şi Partea C a Ghidului Programului Erasmus+.

Ce tipuri de activităţi se pot realiza?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul educaţiei şi formării profesionale reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între parteneri din ţări diferite. Activităţile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor Programului Erasmus + pentru formare profesională (VET) şi pot include:

Dezvoltarea, testarea, adaptarea și adoptarea/punerea în aplicare de practici inovatoare privind:

- redefinirea/definirea standardelor de competență în conformitate cu rezultatele învățării;
- metodologii și abordări pedagogice de predare și învățare în cadrul educației și formării profesionale;
- noi forme de programe de formare practică și de studiu de cazuri reale din afaceri și industrie;
- dezvoltarea și furnizarea de materiale și metode noi de predare și formare profesională;
- o mai bună exploatare a potențialului tehnologiei informației și comunicațiilor, de exemplu înființarea de laboratoare virtuale/locuri de muncă adaptate la nevoile pieței forței de muncă;
- orientarea și consilierea profesională și metode și instrumente de mentorat;
- instrumente și metode pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, a formatorilor și a personalului din domeniul educației și formării profesionale;
- cooperarea pentru dezvoltarea creativității și a inovării între furnizorii de educație și formare profesională;
- utilizarea ICT pentru dezvoltarea  unor metode innovative în educaţie

Punerea în aplicare a transferului de credite (ECVET) și asigurarea calității (EQAVET) de către furnizorii de educație și formare profesională. 

Facilitarea recunoașterii și certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare și prin utilizarea instrumentelor UE.

Activități transnaționale de învățare, predare și formare

Parteneriatele strategice în domeniul VET pot include, de asemenea, şi activități transnaţionale de învățare, predare și formare, pentru personalul și elevii instituțiilor participante, în măsura în care acestea aduc o valoare adăugată în realizarea obiectivelor proiectului:
- mobilitate mixtă a cursanților, rezultată în urma combinării unei perioade de mobilitate virtuală cu o periodă de mobilitate fizică (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Mai multe detalii găsiți la pagina 313 din Ghidul Programului Erasmus+ (disponibil în secțiunea documente).

- schimburi de grupuri de elevi pe termen scurt (inclusiv pentru școli VET) – de la 3 zile la 2 luni (excluzând zilele de călătorie). Aceste activități se desfășoară între școlile participante la proiect, vor fi integrate în curriculum și vor contribui la atingerea unor obiective de învățare bine definite. Mai multe detalii găsiți la pagina 313 din Ghidul Programului Erasmus+.

- evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt (de la 3 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceste activități permit organizațiilor participante la proiect să organizeze evenimente de formare de scurtă durată, pentru educația și formarea personalului, legate de tema sau domeniul de aplicare a proiectului. Mai multe detalii găsiți la pagina 314 din Ghidul Programului Erasmus+.

- misiuni de predare sau formare a personalului pe termen lung (de la 2 la 12 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceaste activități permit personalului din organizațiile participante la proiect să deruleze o mobilitate de predare sau formare în domeniul de aplicare a proiectului, într-o organizație parteneră. Mai multe detalii găsiți la pagina 314 din Ghidul Programului Erasmus+.

Care este structura unui parteneriat?

Un parteneriat strategic este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la Program. In cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere (doar în calitate de parteneri) numai dacă participarea acestora aduce o valoare adaugată esenţială proiectului. În cazul în care valoarea adăugată nu se demonstrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.

Toţi partenerii trebuie să deţină un cod OID până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind Codul de Identificare OID se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Cine poate depune candidatura?

Orice organizaţie din România implicată în activităţi din domeniul formării profesionale (conform Ghidului Programului Erasmus+) poate trimite candidatura întregului parteneriat la ANPCDEFP, în calitate de coordonator al proiectului.

 

Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 12 şi 36 de luni. Data de începere a proiectelor depuse la termenul limită din 24.03.2020 poate fi cuprinsă între 01.09.2020 şi 31.12.2020, iar data de finalizare a proiectului poate fi cel mai târziu 31.08.2023.

 

Documente şi informaţii utile 2020

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 octombrie 2020, Parteneriate Strategice în domeniul formare profesionale răspuns la situația provocată de pandemia COVID-19 KA226 (data publicării: 9 noiembrie 2020)

 

Lista candidaturilor primite la termenul de 23 aprilie 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale (VET)- completare (data publicării 3 iunie 2020)

Lista candidaturilor primite
la termenul de 23 aprilie 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale (VET)
(data publicării 13 mai 2020)

___________________________________________________________________

Documente şi informaţii utile 2019

Lista candidaturilor primite la termenul de 26 martie 2019 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale (VET) (data publicării 10 aprilie 2019)

___________________________________________________________________

Documente şi informaţii utile 2018

Lista candidaturilor primite la termenul de 21 martie 2018- DECLARATE INELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale VET (data publicării 14 mai 2018)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 21 martie 2018 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale (VET) (data publicării 4 aprilie 2018)

Documente şi informaţii utile 2017

Lista candidaturilor primite la termenul de 29 martie 2017- DECLARATE NEELIGIBILE pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale VET (data publicării 26 mai 2017)
Lista candidaturilor primite
la termenul de 29 martie 2017 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale (VET)

Documente şi informaţii utile 2016

Lista candidaturilor primite la termenul de 31 martie 2016 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale (VET)

Lista candidaturilor ineligibile primite la termenul limita de 31 martie 2016 pentru educaţie şcolară, formare profesională, învăţământ superior, educaţia adulţilor, educaţie şcolară - proiecte doar între şcoli.

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiari Multipli

Anexa IV: Rate aplicabile

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:

Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

Raport intermediar

 

Rezultate proiecte de parteneriat strategic pentru formare profesională (VET) la termenul de 31 martie 2015
Lista candidaturilor primite
la termenul de 31 martie 2015 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul formării profesionale (VET)

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 104 - 122, 274 - 286)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 31 martie 2015 (educaţia adulţilor, educaţie şcolară, învăţământ universitar şi formare profesională).

Model de tabel pentru activități în proiecte de parteneriat strategic.

Do’s and Don’ts pentru parteneriate strategice - document în limba engleză realizat în comun de mai multe Agenţii Naţionale din ţările Programului, cuprinzând un set de îndrumari privind conţinutul aplicaţiilor de parteneriat strategic în domeniul universitar. Multe dintre informațiile oferite au însă caracter general și pot fi utile pentru toate sectoarele. Documentul nu înlocuieşte în nicio privinţă documentele oficiale publicate de către Comisia Europeană, iar conţinutul reprezintă exclusiv opinia autorilor.

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Materialul video înregistrat în timpul webinarulului dedicat proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ pentru formare profesională (VET) din data de 9 martie 2015. Toate webinarele la toate acțiunile sunt disponible în secțiunea dedicată AICI.

Documente şi informaţii utile 2014

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru anul 2014-2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:

Documente de suport pentru organizațiile beneficiare (cu proiecte în derulare)

 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Formular raport intermediar

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Liste selecție

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 30 aprilie 2014 la AN România:
   - parteneriate în domeniul formării profesionale
   - parteneriate în domeniul universitar

Lista candidaturilor pentru parteneriate strategice depuse la termenul 30 aprilie 2014 

 

Ghidul Programului 2014 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)

- în limba engleză (paginile 95 - 107, 237 - 246),
- în limba română (paginile 99 - 116, 246 - 257)

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Parteneriate Strategice
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Ghid de completare a formularelor de candidatură
Calculator automat pentru distanțe
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
1 Octombrie 2024 - 6 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
România
Perioada:
13 Noiembrie 2024 - 15 Noiembrie 2024
Loc desfăşurare
Slovacia
ULTIMELE ştiri
13 Mai 2024
26 Aprilie 2024

Erasmus Open Doors 2024 are loc între 1-31 mai și este un eveniment prin care Agenția Națională urmărește promovarea Programului Erasmus+ și a oportunităților sale de mobilitate în domeniul universitar. 

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.