Tineret - Parteneriate strategice

Ce tipuri de proiecte se pot depune?

Proiectele de parteneriat strategic în domeniul tineretului îşi propun dezvoltarea şi consolidarea competenţelor tinerilor (în general) şi a lucrătorilor de tineret (în special) prin internaţionalizarea activităţilor acestora şi deschiderea către cooperarea transectorială (cu alte instituţii din alte sectoare).

În funcție de obiectivele și componența parteneriatului strategic, proiectele pot fi de două tipuri:

Proiecte pentru susținerea inovării

– proiecte ce își propun să dezvolte produse intelectuale inovatoare și/sau să ofere o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente.

Proiecte pentru susținerea schimbului de bune practici

– proiecte fără produse intelectuale, ce se axează pe procesul de învățare și pe activități în sine. Acest tip de proiect oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând de asemenea rezultate tangibile.

 

Buget şi termen limită

Bugetul în România alocat în 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic pentru tineret este de 2 459 844 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2020 sunt:

 • 5 februarie 11 februarie, ora 13.00 (ora României)
 • 30 aprilie 7 mai, ora 13.00 (ora României)
 • 1 octombrie ora 13.00 (ora României). 

 

Care este modalitatea de depunere a candidaturii?

Orice instituţie care are profilul descris în secţiunea “Cine poate depune candidatură?” și își asumă rolul de coordonator, poate depune proiectul online, în numele parteneriatului.

Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzator tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi. Formularul de candidatură pentru proiectele de parteneriat strategic în domeniul tineretului este disponibil în secțiunea candidatură și este de tip webform.

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt următoarele:

 • declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare - această declaraţie se descarcă din formular, se semnează și ștampilează, (dacă este cazul), se scanează în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila și se anexează formularului;

 • scrisorile de mandat – acestea se descarcă din formular, informațiile fiind preluate din secțiunile precedente şi se semnează și ștampilează (dacă este cazul) de fiecare partener și de coordonator;

 • certificatul de atestare fiscal (eliberat de ANAF), valabil la momentul depunerii candidaturii, din care să rezulte faptul că instituţia NU figurează cu obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetare restante - DOAR pentru candidaţii care NU sunt instituţii publice (conform legislaţiei din România) şi solicită un grant mai mare de 60.000 Euro/ proiect.

Ce tipuri de activităţi se pot realiza?

Organizaţiile pot aplica pentru finanţare în vederea desfăşurarii unor combinaţii de activităţi/tipuri de activităţi cumulate.

Activităţi tematice

Activităţile propuse pentru desfăşurare trebuie să contribuie la obiectivele generale şi să creeze, dezvolte şi testeze practici inovative în lucrul cu tinerii, care pot include:

 • Activităţi care au ca prioritate promovarea incluziunii şi a inserţiei profesionale a tinerilor defavorizaţi;
 • Activităţi pentru tineret care vizează cooperarea transectorială;
 • Activităţi care urmăresc profesionalizarea lucrătorilor de tineret prin consolidarea competenţelor acestora şi stabilirea unor standarde de calitate şi a unor coduri etice şi profesionale;
 • Activităţi ce promovează îmbunătăţirea cunoaşterii în rândul tinerilor urmărind recunoaşterea şi validarea învăţării non-formale la nivel local, regional, naţional şi european;
 • Activităţi de promovare a participării şi a cetăţeniei active în rândul tinerilor prin crearea de oportunităţi pentru aceştia de a stabili conexiuni cu factorii de decizie pentru a-şi exercita influenţa asupra proceselor politice şi sociale care le afectează viaţa;
 • Activităţi ce facilitează punerea în practică a ideilor antreprenoriale a tinerilor în vederea abordării provocărilor şi problemelor identificate în cadrul comunităţii lor;
 • Activităţi care sprijină cooperarea şi schimbul de bune practici în domeniul tineretului pentru a testa, dezvolta sau a pune în aplicare practici inovatoare.

Activități transnaţionale de învățare, predare, formare

Activităţile menţionate mai sus pot fi completate de activităţi transnaționale de învăţare/ predare/ formare pentru tineri şi/ sau lucrători de tineret în cazul în care acestea susţin în mod clar scopurile şi obiectivele proiectului şi aduc valoare adăugată:

 • mobilitate mixtă a cursanţilor combinând mobilitatea fizică pe termen scurt (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie) cu mobilitatea virtuală. Sunt acele activități ale tinerilor în care sunt combinate activitățile bazate pe instrumente TIC (Tehnologii Informaționale și de Comunicare) ca de exemplu mijloace de socializare, conferințe video, “live streaming” cu întâlnirile fizice. Mobilitatea virtuală poate fi folosită pentru pregătirea mobilității fizice a tinerilor.
 • mobilitate pe termen lung a lucrătorilor de tineret (2-12 luni) – permite lucrătorilor de tineret să experimenteze un mediu de lucru diferit față de cel din țările de proveniență, astfel contribuind la sporirea competențelor profesionale, personale și interculturale. Aceste activități pot fi individuale sau în perechi, ca un schimb reciproc intre organizațiile partenere.
 • evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt (3 zile – 2 luni) – evenimente de scurtă durată pentru educația și formarea lucrătorilor de tineret pe tema proiectului. Aceste evenimente pot lua forme diferite, de exemplu vizite de studiu combinând vizite la fața locului la organizațiile relevante, prezentări, cursuri de formare, etc.

Care este structura unui parteneriat?

Proiectele de parteneriat strategic trebuie să implice participarea a minimum 3 organizaţii din 3 ţări diferite participante la Program. Excepţia o reprezintă parteneriatele strategice în domeniul tineretului ce pot implica minimum 2 organizaţii din 2 ţări diferite participante la Program.

Ca regulă generală, parteneriatele strategice vizează cooperarea între organizaţii stabilite în ţările participante la Program. Cu toate acestea, într-un parteneriat strategic pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere, în calitate de parteneri (nu de solicitanţi), în cazul în care participarea acestora aduce o valoare adăugată esenţială proiectului.
Notă: În cazul în care valoarea adăugată nu se demonstrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.

Toţi partenerii trebuie să deţină un ID Organizațional (Organisation ID - OID) până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind ID-ul Organizațional se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Cine poate depune candidatura?

Orice tip de organizaţie din România implicată în activităţi din domeniul de tineret poate depune o propunere de proiect. Grupurile informale de tineri pot candida doar dacă sunt reprezentate (inclusiv contractual) de o organizaţie nonguvernamentală înfiinţată conform ordonanţei 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii sau de o instituţie publică implicată nemijlocit în lucrul cu tinerii.

Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 6 şi 36 de luni.

Recomandare

În construcția bugetului vă recomandăm să luați în considerare și Anexa III – Reguli financiare și contractuale - https://www.erasmusplus.ro/parteneriate-strategice - Documente şi informaţii utile.

 

Documente selecție 2020

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice pentru creativitate în domeniul tineretului depuse la termenul limită 29 octombrie 2020 și publicate la 2 noiembrie 2020

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 1 octombrie 2020 și publicate la 2 octombrie 2020

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 27 aprilie 2020 (prelungit pentru 7 mai 2020) și publicate la 12 mai 2020

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 5 februarie 2020 (prelungit pentru 11 februarie 2020) și publicate la 18 februarie 2020

 

Documente selecție 2019

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 1 octombrie 2019 (prelungit pentru 8 octombrie) și publicate la 11 octombrie 2019

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 30 aprilie 2019 și publicate la 15 mai 2019

Lista proiectelor de parteneriat strategic ineligibile pentru 30 aprilie 2019, publicată la 6 iunie 2019

Lista propunerilor de proiecte pentru parteneriate strategice tineret depuse la termenul 12 februarie 2019 și publicate la 26 februarie 2019

Arhivă documente și informații utile Parteneriate Stragetice Tineret

 

19183 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
22 Octombrie 2024 - 25 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Polonia
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 19 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Danemarca
ULTIMELE ştiri
02 Iulie 2024

Forumul European de Tineret (European Youth Forum) se bazează pe răspunsurile tale!

01 Iulie 2024

Înscrieri Gala premiilor participării publice

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
22 Octombrie 2024 - 25 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Polonia
Perioada:
16 Septembrie 2024 - 19 Septembrie 2024
Loc desfăşurare
Danemarca
ULTIMELE ştiri
02 Iulie 2024

Forumul European de Tineret (European Youth Forum) se bazează pe răspunsurile tale!

01 Iulie 2024

Înscrieri Gala premiilor participării publice

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.