Oportunități de finanțare în cadrul acțiunii cheie 3 - Dialog pentru tineret

Ce sunt aceste tipuri de proiecte?

Aceste proiecte promovează dialogul ca instrument folosit de tineri pentru a-și face vocea auzită cu privire la modul în care trebuie să fie elaborate și puse în aplicare politicile de tineret la nivel european prin interacțiunea cu factorii de decizie și/sau experții în domeniul politicii de tineret (locali, regionali, naționali, europeni). 

Ce tipuri de activităţi se pot realiza?

În acest sens sunt finanțate proiecte prin care se organizează întâlniri, conferințe, consultări sau evenimente care promovează participarea activă a tinerilor prin interacțiunea acestora cu decidenții, făcându-și astfel vocea auzită. Activitățile (naționale sau internaționale) pot fi de următoarele tipuri: 


1. Activități naționale și transnaționale:

- care oferă spațiu pentru informare, dezbateri și participarea activă a tinerilor – în dialoguri cu factorii de decizie – cu privire la aspecte care sunt relevante pentru Strategia UE pentru tineret și mecanismele sale de dialog.
- care pregătesc terenul pentru conferințele oficiale de tineret organizate în fiecare semestru de către statul membru care deține președinția Uniunii Europene;

2. Evenimente care promovează dezbateri și informații privind politicile pentru tineret legate de activitățile organizate în timpul Săptămânii Europene a Tineretului;

3. Consultări ale tinerilor cu scopul de a afla care sunt nevoile acestora privind aspecte legate de participarea la viața democratică (consultări online, sondaje de opinie etc);

4. Evenimente care simulează funcționarea instituțiilor democratice și rolurile factorilor de decizie în cadrul acestor instituții.

5. Reuniuni și seminare, evenimente de informare sau dezbateri între tineri și factorii de decizie/experți în domeniul tineretului privind participarea la viața democratică;

Activitățile trebuie să fie conduse de tineri, aceștia fiind implicați în toate etapele proiectului, utilizând metode de învățare nonformală.

Dialogul pentru tineret se realizează sub forma unor discuții sau dezbateri între tineri și responsabilii de politici de tineret în urma cărora se obțin rezultate care pot fi folosite în realizarea sau implementare de politici. Mai multe informatii AICI.

În proiect trebuie să fie implicat un număr minim de 30 de tineri (rezidenți în țările implicate în proiect și care trebuie să respecte limita de vârstă 13-30 de ani. Participarea membrilor echipei de proiect și a factorilor de decizie poate fi bugetată și nu este condiționața de respectarea limitei de vârstă.

Categoriile de participanți care pot fi bugetate în cadrul unui proiect de dialog pentru tineri sunt:

- Tinerii care formează grupul țintă ( limita de vârstă 13-30 de ani)

- Factorii de decizie (fără limită de vârstă)

- Persoanele însoțitoare care însoțesc persoane cu nevoi speciale sau minori (fără limită de vârstă)

- Persoanele din echipa de proiect pot participa la proiect, dar NU pot fi bugetate.

Care este durata unui proiect?

Proiectele de dialog pentru tineri pot avea o durată cuprinsă între 3 şi 24 de luni.

Care este modalitatea de depunere a candidaturii?

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt următoarele:


- declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului. (ATENŢIE! Această declaraţie se descarcă din formularul de candidatură și se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila!)

tabelul de activităţi - modelul de tabel de activități se găsește în cadrul formularului de candidatură și trebuie să prezinte programul zilnic pe intervale orare cu detalii despre activităţile bugetate în fiecare sesiune. Durata unei zile de activitate trebuie să acopere minim 6 ore de activitate pentru a putea fi considerată eligibilă.


- scrisorile de mandat semnate pentru fiecare partener (în cazul în care sunt implicați parteneri în proiect) (ATENŢIE! Scrisorile de mandat se generează din formularul de candidatură completate integral și  trebuie doar semnate de către reprezentanții legali. Dupa semnarea fiecărei scrisori de către reprezentantul legal al coordonatorului de proiect și de către reprezentantul legal al fiecărui partener, acestea se scanează și se încarcă în formular, la secțiunea anexe.

Buget și termene limită 2020

Bugetul în România alocat în 2020 pentru proiecte de dialog pentru tineri este de 279 694 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget 2020.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2020 sunt:
+ 5 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 30 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 1 octombrie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret

Documente selecție 2020

Lista propunerilor de proiecte pentru Dialog pentru tineret depuse la termenul 5 februarie (și prelungit pentru 11 februarie 2020) şi publicate la 12 februarie 2020

Documente selecție 2019

Lista propunerilor de proiecte pentru Dialog pentru tineret depuse la termenul 1 octombrie 2019 (prelungit pentru 8 octombrie) şi publicate la 11 octombrie 2019

Lista propunerilor de proiecte pentru Dialog pentru tineret depuse la termenul 30 aprilie 2019 şi publicate la 15 mai 2019

Lista propunerilor de proiecte pentru Dialog pentru tineret depuse la termenul 12 februarie 2019 şi publicate la 18 februarie 2019

Documente şi informaţii utile 2019

Condiții generale 2019 beneficiari multipli
Condiții generale 2019 beneficiar unic

Condiții speciale contract beneficiari multipli - 2019
Condiții speciale contract beneficiar unic - 2019
Reguli financiare și contractuale Anexa III 2019 - beneficiari multipli

Reguli financiare și contractuale Anexa III 2019 - beneficiar unic

Rate aplicabile - Anexa IV - 2019

__________________________________________________________________________

Buget și termene limită 2018

Bugetul în România alocat în 2018 pentru proiecte de dialog structurat este de 277.291 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget 2018.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2018 sunt:
+ 15 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 26 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 4 octombrie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită 2018

Documente selecție 2018

Lista propunerilor de proiecte pentru dialog structurat domeniul tineret depuse la termenul 4 octombrie 2018 şi publicate la 15 octombrie 2018

Lista propunerilor de proiecte pentru dialog structurat domeniul tineret depuse la termenul 15 februarie 2018 şi publicate la 1 martie 2018
Lista propunerilor de proiecte pentru dialog structurat domeniul tineret depuse la termenul 26 aprilie 2018 şi publicate la 3 mai 2018

Documente şi informaţii utile 2018

Model contract
Condiții generale 2018 contract beneficiari multipli
Condiții generale 2018 contract beneficiar unicCondiții speciale contract beneficiar unic- 2018
Reguli financiare și contractuale Anexa III 2018-beneficiar unic
Condiții speciale contract beneficiari multipli- 2018
Reguli financiare și contractuale Anexa III 2018-beneficiari multipli
Rate aplicabile-Anexa IV-2018
Declarație participare activități de dialog structurat

Documente selecție 2017

Lista proiectelor de dialog structurat declarate ineligibile pentru termenul 6 octombrie 2017
Lista propunerilor de proiecte pentru dialog structurat domeniul tineret depuse la termenul 6 octombrie 2017
Lista propunerilor de proiecte pentru dialog structurat domeniul tineret depuse la termenul 26 aprilie 2017
Lista propunerilor de proiecte pentru dialog structurat domeniul tineret depuse la termenul 2 februarie 2017

Documente şi informaţii utile 2017

Model contract
Condiții generale 2017 contract beneficiari multipli
Condiții generale 2017 contract beneficiar unic
Condiții speciale contract beneficiar unic- 2017
Reguli financiare și contractuale Anexa III 2017-beneficiar unic
Condiții speciale contract beneficiari multipli- 2017
Reguli financiare și contractuale Anexa III 2017-beneficiari multipli
Rate aplicabile-Anexa IV-2017

Declarație participare activități de dialog structurat

Buget și termene limită 2016

Bugetul în România alocat în 2016 pentru proiecte de dialog structurat pentru tineret este de 275.176 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget 2016.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2016 sunt următoarele:
+ 2 februarie,
ora 13.00 (ora României)
+ 26 aprilie,
ora 13.00 (ora României)
+ 4 octombrie,
ora 13.00 (ora României)
Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită 2016.

Care este structura unui parteneriat?

Întâlniri transnaţionale – proiectul trebuie să implice cel puţin 2 organizaţii din 2 ţări diferite, dintre care cel puţin una să fie din ţările programului.
Întâlniri naţionale – proiectul implică cel puțin 0 organizaţie dintr-o ţară a programului.

Toţi partenerii trebuie să deţină un cod PIC până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind Codul de Identificare PIC se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Cine poate depune candidatura?

Orice tipuri de organizații active în domeniul tineretului pot participa la un proiect de dialog structurat. Acestea includ organizații non-profit, asociații și ONG-uri, precum și organismele publice locale și regionale stabilite într-o ţară participantă la program. În cazul proiectelor realizate de două sau mai multe organizații participante, una dintre organizații candidează în numele tuturor organizațiilor participante implicate în proiect.

În cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere – regiunile 1-4 (a se vedea sectiunea “Țări eligibile” în partea A din Ghidul Programului Erasmus+). Acestea pot avea doar calitate de parteneri, nu nu și de solicitanți).

Care este durata unui proiect?

Proiectele de dialog structurat pot avea o durată cuprinsă între 3 şi 24 de luni.

Care este modalitatea de depunere a candidaturii?

Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzator tipului de proiect pentru care doriţi să aplicaţi şi cel adecvat rundei de selecţie 2016. Formularul de candidatură pentru proiectele de parteneriat strategic in domeniul tineretului este disponibil în secțiunea documente.

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt menţionate la secţiunea Checklist. Acestea sunt următoarele:
- declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului la nivel european. (ATENŢIE! Această declaraţie se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila!)
- tabelul de activităţi
- scrisorile de mandat, completate şi semnate pentru fiecare partener. (ATENŢIE! documentul va fi completat integral, fără nicio modificare a conţinutului standard).


Documente şi informaţii utile 2016

Ghidul programului Erasmus+:
engleză (secţiunile cele mai relevante pentru dialog structurat pentru tineret sunt disponibile la paginile 183 - 191)
- română 

Corrigendum la Ghidul programului Erasmus+ (15.12.2015)
Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+

Model de tabel pentru activităţi în proiecte de dialog structurat
Declarație participare activități pentru dialog structurat

Vezi şi secţiunea Documente

 

Documente pentru selecție

Lista proiectelor de dialog structurat ineligibile pentru termenul 4 octombrie 2016

Rezultate selecţie proiecte de dialog structurat pentru 26 aprilie 2016

Lista proiectelor de dialog structurat ineligibile pentru termenul 26 aprilie 2016

Lista propunerilor de proiecte pentru dialog structurat domeniul tineret:  4 octombrie 2016, 26 aprilie 2016, 2 februarie 2016

Contract

Model de contract Erasmus+, Dialog Structurat (Acțiunea Cheie 3) pentru proiectele finanțate în anul 2016 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar Unic, Beneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar Unic, Beneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiar Unic, Beneficiari Multipli

Anexa III - Rate aplicabile: Beneficiar Unic, Beneficiari Multipli

 

Documente și informații utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Dialog Structurat (Acțiunea Cheie 3) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

Documente pentru implementare

Declarație participare activități pentru dialog structurat

Documente candidatură

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de dialog structurat în domeniul tineretului)
- în limba engleză (paginile 180 - 187)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Formular de candidatură - Proiecte de dialog structurat în domeniul tineretului, runda 1 octombrie 2015 - formularele de la rundele anterioare sunt disponibile AICI.
!!! - Formularele online pentru toate acțiunile Erasmus+ nu se pot deschide cu ultima versiune de Adobe Acrobat Reader DC - 2015.008 (15.8). Vezi mai multe informații și soluția AICI.

Ghidul de completare a formularelor de candidatură Erasmus+ pentru anul 2015

Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la rundele: 4 februarie 2015, 30 aprilie 2015, 1 octombrie 2015

Model de tabel pentru activităţi în proiecte de dialog structurat

Cadrul european reînoit pentru politici de tineret

OTLAS - Portal pentru căutare de parteneri de proiecte Erasmus+ în domeniul tineretului

Documente pentru selecție

Rezultatele selecției propunerilor de proiect de parteneriat strategic pentru tineret: 30 aprilie 2015, 4 februarie 20151 octombrie 2015
Lista candidaturilor primite la proiecte de dialog structurat pentru tineret: 1 octombrie 201530 aprilie 20154 februarie 2014

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Mai jos, materialul video înregistrat în timpul webinar-ului din data de 18 septembrie 2015 pentru cei interesaţi să depună proiecte de dialog structurat Erasmus+ pentru tineret la termenul 1 octombrie (secţiunea dedicată dialogului structurat este până la minutul 1:05:10). Prezentarea suport a webinarului va fi disponibilă în curând AICI.
Înregistrarea webinarului pentru termenele anterioare realizată în 29 ianuarie este disponibilă AICI.

 

Documente și informații utile 2014


Contract

Contract pentru beneficiar unic
Contract pentru beneficiari multipli

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+


Documente candidatură

Formularul de candidatură 
Formularul se descarcă și se dezarhivează în calculator. Se deschide și se completează cu Adobe Reader (minim versiunea 10 - se poate descarca gratuit de AICI).
Calculator automat pentru distanțe

Ghidul Programului (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de dialog structurat în domeniul tineretului)
- în limba engleză (paginile 143 - 147)
- în limba română (paginile 151 - 158)
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Dialog Structurat
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Alte documente utile:
Ghid de completare a formularelor de candidatură
Model de tabel pentru activități de proiect 

Liste selecție

Lista candidaturilor pentru proiecte de dialog structurat pentru tineret depuse la termenul 1 octombrie 2014 NOU
Lista candidaturilor pentru proiecte de dialog structurat pentru tineret depuse la termenul 30 aprilie 2014 
Rezultate selecție proiecte de dialog structurat pentru tineret depuse la termenul 30 aprilie 2014 


Listă candidaturi pentru proiecte de dialog structurat pentru tineret depuse la termenul de 1 octombrie

8964 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
11 Mai 2020 - 13 Mai 2020
Loc desfăşurare
Germania
Perioada:
17 Mai 2020 - 21 Mai 2020
Loc desfăşurare
Finlanda
ULTIMELE ştiri
19 Martie 2020

Informations for students and volunteers in the context of Coronavirus

17 Martie 2020

Extinderea termenelor limită de depunere a  candidaturilor pentru o serie de acțiuni din cadrul programului Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
11 Mai 2020 - 13 Mai 2020
Loc desfăşurare
Germania
Perioada:
17 Mai 2020 - 21 Mai 2020
Loc desfăşurare
Finlanda
ULTIMELE ştiri
19 Martie 2020

Informations for students and volunteers in the context of Coronavirus

17 Martie 2020

Extinderea termenelor limită de depunere a  candidaturilor pentru o serie de acțiuni din cadrul programului Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate.