Proiectele de parteneriat strategic în domeniul universitar îşi propun să sprijine dezvoltarea, transferul şi/sau implementarea de practici inovatoare, precum şi implementarea de iniţiative comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce (peer learning) şi schimbului de experienţă la nivel european.

Proiectele de parteneriat în domeniul universitar vor viza susţinerea inovării. Aceste proiecte vor dezvolta produse intelectuale inovatoare și/sau oferi o diseminare și exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente.

CE tipuri de proiecte se pot depune pe domeniul formării profesionale?

Parteneriatele strategice în domeniul universitar reprezintă o variantă flexibilă de cooperare între parteneri din ţări diferite. Activităţile propuse în cadrul proiectelor trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor stabilite la nivelul Programului Erasmus + pentru domeniul universitar şi pot include:

Dezvoltarea, testarea, adaptarea și punerea în aplicare a practicilor inovatoare privind:
- programe de studii comune, programe intensive și module comune asigurându-se relevanța cu nevoile pieței muncii;
- colaborarea transnațională între studenții/personalul din instituțiile de învățământ superior şi întreprinderi pentru a analiza studii de caz reale;
- abordări și metodologii pedagogice (în special cele care promovează competențele transversale, spiritul antreprenorial și gândirea creativă), incluzând abordări multi-, trans- și interdisciplinare, integrând mobilitatea în scop educațional în programa de învățământ („mobilitate încorporată”) și exploatând mai eficient tehnologia informației și comunicațiilor;
- integrarea unei varietăți mai mari de moduri de studiu (la distanță, cu frecvență redusă, învățare modulară), în special prin noi forme de învățare personalizate, prin utilizarea strategică a resurselor educaționale deschise, a mobilității virtuale și prin platforme virtuale de învățare;
- noi abordări care facilitează permeabilitatea între sectoarele de învățământ (prin validarea învățării anterioare și posibilitatea învățării flexibile – studii modulare, învățare mixtă, etc.);
- orientarea/consilierea profesională și metode/instrumente de îndrumare;
- colaborarea într-un cadru internațional a instituțiilor de învățământ superior, a autorităților locale/regionale și a altor părți interesate, pentru a promova dezvoltarea regională și cooperarea trans-sectorială în vederea schimbului de experienţe şi a creării de noi legături între diferitele sectoare de educație și formare;
- cooperarea și schimbul de practici între personalul implicat în serviciile de suport (cum ar fi: consilierea, dezvoltarea unor metode și instrumente de pregătire, dezvoltarea de sisteme care contribuie la urmărirea progresului studenților); sau între cei implicați în serviciile de suport pentru studenți în vederea creşterii calităţii (de exemplu: atragerea și reținerea cursanților non-tradiționali, cum ar fi adulții și grupurile subreprezentate din învățământul superior).

Facilitarea recunoașterii și a certificării aptitudinilor și competențelor la nivel național prin asigurarea calității rezultatelor învățării și prin corelarea acestora cu cadrele europene și naționale de calificare.

Dezvoltarea de parcursuri educaţionale flexibile pentru studenții și absolvenții instituțiilor de învățământ superior, incluzând validarea studiilor anterioare.

Parteneriatele strategice în domeniul universitar pot include de asemenea şi activități transnaţionale de învățare, predare și formare, pentru studenţii şi personalul instituţiilor participante dacă acestea aduc valoare adăugată realizării obiectivelor proiectului:
- mobilitate mixtă a studenţilor rezultată în urma combinării unei perioade de mobilitate fizică (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie) cu o perioadă de mobilitate virtuală. Mai multe detalii găsiţi la pagina 293 din Ghidul Programului Erasmus+ (disponibil în secțiunea documente)
- programe intensive de studii (de la 5 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceste activităţi reprezintă scurte programe de studii care reunesc studenți și cadre didactice din instituțiile de învățământ superior participante în proiect, precum și alți experți/specialiști/profesioniști relevanți. Mai multe detalii găsiţi la pagina 293 din Ghidul Programului Erasmus+
- misiuni de predare sau formare pe termen lung (de la 2 la 12 luni). Această activitate permite cadrelor didactice din învățământul superior (angajate într-o instituție de învățământ superior participantă în cadrul unui proiect), să deruleze o mobilitate de predare/formare în domeniul de specialitate, într-o altă organizație parteneră. Mai multe detalii găsiţi la pagina 296 din Ghidul Programului Erasmus+
- evenimente comune de formare a personalului pe termen scurt (de la 3 zile la 2 luni, excluzând zilele de călătorie). Aceste activităţi permit organizațiilor participante în proiect să organizeze evenimente de formare de scurtă durată pentru educația și formarea personalului legate de tema sau domeniul de aplicare a proiectului. Mai multe detalii găsiţi la pagina 296 din Ghidul Programului Erasmus+.

CARE este structura unui parteneriat?

Un parteneriat strategic este transnațional și implică minimum trei organizații din trei țări diferite participante la program. În cadrul acestor tipuri de proiecte pot fi implicate şi organizaţii din ţările partenere (doar în calitate de parteneri) numai dacă participarea acestora aduce o valoare adaugată esenţială proiectului. In cazul în care valoarea adăugată nu se demonstrează în formularul de candidatură, proiectul va fi considerat respins.

Instituțiile de învățământ superior care provin dintr-o țară participantă la program trebuie să dețină o Cartă Erasmus pentru Învăţământul Superior valabilă. Pentru instituțiile de învățământ superior participante din țările partenere, Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior nu este solicitată, însă aceste instituţii vor trebui să adere la principiile acesteia. Mai multe detalii privind Carta Erasmus pentru Învăţământul Superior se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

Toţi partenerii trebuie să deţină un cod PIC până la data depunerii candidaturii. Mai multe detalii privind Codul de Identificare PIC se găsesc în secțiunea dedicată de pe site AICI.

CINE poate depune candidatura?

Orice organizaţie din România implicată în activităţi din domeniul învăţământului superior (conform Ghidului Programului Erasmus+) în calitate de coordonator al proiectului, poate candida direct la ANPCDEFP.
Care este durata unui proiect?

Parteneriatele strategice pot avea o durată cuprinsă între 24 şi 36 de luni. Data de începere a proiectelor depuse la termenul limita din 29.03.2017 poate fi curpinsă între 01.09.2017 şi 31.12.2017, iar data de finalizare a proiectului poate fi cel mai târziu 31.08.2020.

CARE este modalitatea de trimitere a candidaturii?

Formularul de candidatură se va trimite online doar de către coordonatorul proiectului în numele parteneriatului.

Bugetul în România alocat în 2017 pentru proiecte de parteneriat strategic în domeniul universitar este de 1.691.433 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget.

Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2018 este 21 martie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită. Vă rugăm să vă asiguraţi că folosiţi formularul de candidatură corespunzator tipului de proiect pentru care doriţi să candidați şi cel adecvat rundei de selecţie 2018. Formularul de candidatură pentru parteneriatele strategice în domeniul învăţământului superior este disponibil în secțiunea Candidatură.

Documentele pe care coordonatorul trebuie să le încarce în formularul de candidatură înainte de a-l transmite online sunt menţionate la secţiunea Checklist. Acestea sunt următoarele:
- declaraţia de onoare a reprezentantului legal al instituţiei coordonatoare a proiectului la nivel european. (ATENŢIE! Această declaraţie se va scana în întregime, nu doar pagina cu semnătura şi ştampila!)
- tabelul de activităţi
- scrisorile de mandat, completate şi semnate pentru fiecare partener. (ATENŢIE! documentul va fi completat integral, fără nicio modificare a conţinutului standard).
În cazul în care organizaţiile candidate nu sunt instituţii publice, vă rugăm să consultaţi prevederile Apelului National la Propuneri de Proiecte 2017 art 2.4 şi Partea C a Ghidului Programului Erasmus+ (disponibile în secțiunea Candidatură).

1367 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
22 Septembrie 2022 - 28 Septembrie 2022
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, București
Perioada:
15 Noiembrie 2022 - 18 Noiembrie 2022
Loc desfăşurare
Olanda
ULTIMELE ştiri
08 Septembrie 2022

Săptămâna europeană a sportului 2022 se va marca în perioada 23-30 septembrie 

07 Septembrie 2022

În atenția tuturor beneficiarilor sunt semnalate probleme la accesare și utilizarea Beneficiary Module

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
22 Septembrie 2022 - 28 Septembrie 2022
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, București
Perioada:
15 Noiembrie 2022 - 18 Noiembrie 2022
Loc desfăşurare
Olanda
ULTIMELE ştiri
08 Septembrie 2022

Săptămâna europeană a sportului 2022 se va marca în perioada 23-30 septembrie 

07 Septembrie 2022

În atenția tuturor beneficiarilor sunt semnalate probleme la accesare și utilizarea Beneficiary Module

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.