Educaţie şcolară - mobilități

Oportunităţi pentru personal didactic și nedidactic

CE presupune?

Pentru cei interesaţi de dezvoltarea profesională, schimb de experienţă şi transfer de bune practici.

Dobândirea de cunoştinte şi competenţe inclusiv invăţarea limbilor străine sau aprofundarea competenţelor ICT pentru profesioniştii implicaţi in domeniul şcolar pre-primar, primar sau secundar.

Cum?

Erasmus + permite dezvoltarea personalului prin participarea la activităţi relevante ce au loc în altă ţară decât ţara de origine. Activităţile ce pot fi realizate: activităţi de predare şi formare continuă (curs structurat şi sau activităţi de job-shadowing)

Pentru cine?

Profesori, directori, bibliotecari din domeniul şcolar (pre-primar, primar, secundar) din instituţiile statelor membre participante la program.
Notă! Elevii şcolari (filiera teoretică) pot fi implicaţi în activităţi de mobilitate doar în cadrul Parteneriatelor Strategice.

Instituții eligibile:

În cadrul programului Erasmus+, în România sunt considerate şcoli eligibile toate instituţiile de învăţământ preuniversitar (autorizate și/sau acreditate ARACIP), inclusiv cele pentru activităţi extraşcolare şi centrele de excelenţă, definite de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi de reglementările M.E.N.C.S.

În ceea ce priveşte instituţiile care pot coordona un consorţiu de şcoli, acestea pot fi:
Inspectorate şcolare, CJRAE, CCD, Consilii judeţene, Consilii locale sau primării.


Îndrumări privind gestionarea efectelor pandemiei de COVID-19 asupra Proiectelor de Mobilitate Educație Școlară Erasmus+


Documente selecție 2020

Lista propunerilor de Acreditare Erasmus+ primite la termenul limită 29 octombrie 2020- Rezultate etapa eligibilitate (data publicării 26.11.2020)

Lista propunerilor de Acreditare Erasmus+ primite la termenul limită 29 octombrie 2020 (data publicării 5.11.2020)- IMPORTANT - vă rugăm să verificați cu atenție secțiunea Submission ID din liste, orice inadvertență trebuie semnalată responsabililor ANPCDEFP, datele de contact pot fi accesate AICI

Lista candidaturilor primite - Rezultate etapa eligibilitate (data publicării 20.03.2020

Candidaturi primite la termenul de la 5 februarie 2020 (publicat la 25.02.2020)

Contract

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi educație școlară (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2020 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:

• Condiţii generale - beneficiar unic
• Condiţii generale - beneficiar multiplu

Documente selecție 2019

Liste candidaturi primite la termenul de 12 februarie 2019 pentru proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare
- Lista candidaturilor primite - REZULTATE ETAPA ELIGIBILITATE (data publicării 23.04.2019)
Lista candidaturilor primite (data publicării: 20.03.2019)

Documente selecție 2018

Liste candidaturi primite la termenul 1 februarie 2018 în domeniul educației școlare:
Rezultate candidaturi (publicate la data de 29 mai 2018)
- Lista candidaturilor primite

 

Documente selecție 2017

Rezultate ale selecției pentru candidaturile depuse la termenul limită 2 februarie 2017 proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare (PUBLICATE LA DATA DE 29 MAI 2017)
Lista candidaturilor primite la termenul 2 februarie 2017 pentru mobilități în domeniul educație școlară

Documente şi informaţii utile 2019

Contract

Contract monobeneficiar 2019 - condiții speciale

Contract beneficiari multipli 2019 - condiții speciale

Anexa I - Condiții generale Anexa I – Conditii generale beneficiar multiplu
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale beneficiar unic Anexa III – Reguli financiare și contractuale beneficiari multipli
Anexa IV - Bareme aplicabile Anexa IV - Bareme aplicabile 
Anexa V - Contract pentru mobilitate cu participanții (document editabil) Anexa V - Acordul de mobilitate pentru personalul scolii si angajamentul de calitate pentru educația școlară
Anexa V - Model de contract tripartit (document editabil) Anexa V - Contract pentru mobilitate cu participanții (document editabil)
Angajament de calitate SE 2019 (document editabil) Angajament de calitate SE 2019 (document editabil)

 

 

 

 

 

 

 

Documente şi informaţii utile 2018

Contract

Contract monobeneficiar - condiții speciale

Contract beneficiar multiplu - condiții speciale

Anexa I - Condiții generale Anexa I – Conditii generale beneficiar multiplu
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale beneficiar unic Anexa III – Reguli financiare și contractuale beneficiar multiplu
Anexa IV - Bareme aplicabile Anexa IV - Bareme aplicabile 
Anexa V - Contract pentru mobilitate cu participanții (document editabil) Anexa V - Acordul de mobilitate pentru personalul scolii si angajamentul de calitate pentru educația școlară
Anexa V - Model de contract tripartit (document editabil) Anexa V - Contract pentru mobilitate cu participanții (document editabil)
Angajament de calitate SE 2018 (document editabil) Angajament de calitate SE 2018 (document editabil)

 

 

 

 

 

 

 

Documente şi informaţii utile 2017

Contract

Contract monobeneficiar - condiții speciale

Contract beneficiar multiplu - condiții speciale

Anexa I - Condiții generale Anexa I – Conditii generale beneficiar multiplu
Anexa II - Bugetul proiectului (model) Anexa II - Bugetul proiectului (model)
Anexa II.1- Bugetul aprobat detaliat(model) Anexa II.1- Bugetul aprobat detaliat(model)
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale beneficiar unic Anexa III – Reguli financiare și contractuale beneficiar multiplu
Anexa IV - Bareme aplicabile Anexa IV - Bareme aplicabile
Anexa V - Contract pentru mobilitate cu participanții (document editabil) Anexa V - Scrisoare de mandat
Anexa V - Model de contract tripartit (document editabil) Anexa VI - Contract pentru mobilitate cu participanții (document editabil)
 Angajament de calitate SE 2017 (document editabil) Angajament de calitate SE 2017 (document editabil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente şi informaţii utile 2016

Ghid de management al proiectelor Erasmus+ de mobilități în domeniul educației școlare/educației adulților

Contract

Contract monobeneficiar - condiții speciale

 

Contract beneficiar multiplu - condiții speciale

 

Anexa I - Condiții generale Anexa I – Conditii generale beneficiar multiplu
Anexa II - Bugetul proiectului (model) Anexa II - Bugetul proiectului (model)
Anexa II.1- Bugetul aprobat detaliat(model) Anexa II.1- Bugetul aprobat detaliat(model)
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale monobeneficiar Anexa III – Reguli financiare și contractuale beneficiar multiplu
Anexa IV - Bareme aplicabile Anexa IV - Bareme aplicabile
Anexa V - Model de contract pentru participantul la mobilitate Anexa V - Model de contract pentru participantul la mobilitate
Anexa V - Model de contract tripartit Anexa V - Model de contract tripartit

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+  

Ghidul programului Erasmus+:
engleză (secţiunile cele mai relevante pentru mobilitate şcolară sunt disponibile la paginile 61 - 67, 264 - 266)
- română 

Corrigendum la Ghidul programului Erasmus+ (15.12.2015)
Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+
Formular de candidatură proiecte de mobilitate pentru educaţie şcolară

Scrisoarea de mandat 2016

Documente selecție 2016

Rezultate proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare
Lista candidaturilor primite la termenul 2 februarie 2016 pentru mobilități de educație școlară

 

Documente și informații utile 2015

Documente selecție

Rezultate proiecte de mobilitate în domeniul educaţiei şcolare - propuneri de proiect depuse la termenul de 4 martie 2015
Lista candidaturilor primite la termenul de 4 martie 2015 pentru mobilități de educație școlară

Documente candidatură

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de mobilitate școlară)
- în limba engleză (paginile 59 - 65, 260 - 262) 
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Formular de candidaturăProiecte de mobilitate pentru educația școlară 
ATENȚIE! A fost identificată o eroare tehnică - dar și soluția la tabelul pentru nevoi speciale și costuri excepționale, vezi detalii AICI.
Pentru a evita orice erori la transmiterea formularului de candidatură vă recomandăm insistent să utilizați formularele actualizate  - versiunea 2.04 - vizibilă în colțul din dreapta sus.  

Ghidul de completare a formularelor de candidatură Erasmus+ pentru anul 2015

Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 4 martie 2015

Pentru căutare de cursuri și de parteneri - portalul european pentru educație școlară: School Education Gateway (SEG) în limba engleză și în română.

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Mai jos, materialul video înregistrat în timpul webinar-ului din data de 23 februarie 2015 pentru cei interesaţi să depună proiecte de mobilitate școlară în Erasmus+

 


Documente și informații utile 2014

Contract

Model raport individual pentru participanți la mobilități de educație școlară

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+

Rezultate selecție proiecte de mobilitate școlară depuse la termenul 17 martie 2014 (prelungit la 24 martie)Lista candidaturilor pentru mobilități școlare la termenul 24 martie 2014. 

Ghidul Programului (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de mobilitate școlară)
- în limba engleză (paginile 55 - 60, 221 - 224)
- în limba română (paginile 59 - 64, 231 - 233)
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Proiecte de mobilitate
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Formularul de candidatură
Formularul se descarcă și se dezarhivează în calculator. Se deschide și se completează cu Adobe Reader (minim versiunea 10 - se poate descarca gratuit de AICI).
Calculator automat pentru distanțe

Alte documente utile:
Ghid de completare a formularelor de candidatură
Model pentru "Scrisoarea de mandat"

Atenție! Candidatura se face doar de către organizație în baza unui Plan de Dezvoltare Europeană care este inclus în formularul de candidatură. Citiți cu atenție Ghidul Programului și Apelul Național la Propuneri de Proiecte înainte de a completa formularul de candidatură.

93066 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
16 Iulie 2024 - 16 Iulie 2025
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti
Perioada:
28 Octombrie 2024 - 30 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Croaţia
ULTIMELE ştiri
12 Iunie 2024

Comisia Europeană vrea să audă părerea ta!

11 Iunie 2024

Dacă reprezinți o municipalitate, o instituție de administrație publică locală sau un ONG care activează la nivelul unei comunități locale în activități de și pentru tineret, acest apel este pentru tine!  

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
16 Iulie 2024 - 16 Iulie 2025
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti
Perioada:
28 Octombrie 2024 - 30 Octombrie 2024
Loc desfăşurare
Croaţia
ULTIMELE ştiri
12 Iunie 2024

Comisia Europeană vrea să audă părerea ta!

11 Iunie 2024

Dacă reprezinți o municipalitate, o instituție de administrație publică locală sau un ONG care activează la nivelul unei comunități locale în activități de și pentru tineret, acest apel este pentru tine!  

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.