Parteneriate strategice

Ce sunt parteneriatele strategice?

Proiecte care creează "punți" de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare. Având în vedere faptul că în cazul proiectelor de mobilitate accentul este legat de dezvoltarea persoanelor (fie beneficiari, fie personal al organizațiilor implicate), parteneriatele strategice le completează în mod natural prin accentul care cade în special pe dezvoltare organizațională.

Mai multe informații și nu numai găsiți și în secțiunile de proiecte de parteneriat strategic dedicate fiecărui sector: educația adulților, educație școlară, învățământ universitar, formare profesională (VET) și tineret

De ce parteneriate strategice?

Pentru:
+ dezvoltarea de abordări noi și inovatoare pentru creșterea calității și relevanței ofertei educaționale, de formare și pentru lucrul de tineret a actorilor implicați
+ asigurarea de sprijin personalizat, învățare colaborativă, gândire critică, resurse educaționale deschise, mobilitate virtuală sau alte metode inovatoare de învățare
+ crearea de legături între educația formală, învațarea nonformală și informală, formarea profesională, lucrul de tineret și conectarea lor cu piața muncii prin dezvoltarea de competențe și calificări
+ promovarea unei culturi colaborative inter-sectoriale și internaționale
+ dezvoltarea capacității organizaționale
+ promovarea egalității și includerii în educație, formare și tineret pentru a preveni abandonul școlar și pentru a stimula participarea în comunitate a grupurilor dezavantajate
+ stimularea culturii antreprenoriale (inclusiv antreprenoriatul social) pentru a dezvolta cetățenia activă și angajabilitatea
+ creșterea participării la învățare și angajabilitate prin consiliere de carieră și servicii de suport

Pentru cine sunt parteneriatele strategice?

Pentru organizații foarte variate precum instituții de învățământ superior, școli, ONGuri, centre educaționale, instituții publice, parteneri sociali, instituții de cercetare, furnizori de formare, biblioteci, muzee, centre de consiliere sau recunoaștere a competențelor etc.

Un parteneriat trebuie să implice cel puțin trei organizații din trei țări diferite participante la program, cu excepția parteneriatelor dintre școli (acțiunea KA229) și din domeniul tineret unde pot fi minim două organizații din două țări diferite participante la program.


Documente şi informaţii utile 2020

CONTRACT- Beneficiar unic - proiecte de schimb interscolar

Contract beneficiar unic - Condiții speciale 
Contract beneficiar unic- Condiții generale
Anexa III – Reguli financiare și contractuale
Anexa III b - Reguli financiare și contractuale suplimentare aplicabile doar proiectelor în care sunt organizate activități virtuale cauzate de pandemia COVID-19 

Anexa IV – Rate aplicabile

CONTRACT- Beneficiari multipli

Contract - Condiții speciale: Beneficiari multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiari multipli
Anexa III b - Reguli financiare și contractuale suplimentare aplicabile doar proiectelor în care sunt organizate activități virtuale cauzate de pandemia COVID-19 
Anexa IV – Rate aplicabile

Certificat de participare la activități de învățare/formare
Certificat de participare pentru întâlniri transnaționale de proiect
Fișă de pontaj
Model scrisoare de solicitare a unui amendament modificare contract

Model listă de participanți eveniment de multiplicare
Model listă de participanți eveniment întâlnire de proiect
Declarație TVA
Declarație legătură oficială cu organizația a persoanelor care au realizat produse intelectuale
Declarație legătură oficială cu organizația a participanților la reuniuni transnaționale/activități de învățareModel fișă de buget pentru solicitarea unui amendament
Ghid pentru implementarea proiectelor de parteneriat strategic.    
Ghid Mobility Tool+
Ghid Mobility Tool pentru raportare finală - proiecte de schimb interșcolar KA229

Documente şi informaţii utile 2019

CONTRACT- Beneficiar unic - proiecte de schimb interscolar

Contract beneficiar unic - Condiții speciale 
Contract beneficiar unic- Condiții generale
Anexa III – Reguli financiare și contractuale
Anexa IV – Rate aplicabile

CONTRACT- Beneficiari multipli

Contract - Condiții speciale: Beneficiari multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiari multipli
Anexa IV – Rate aplicabile

Certificat de participare la activități de învățare/formare
Certificat de participare pentru întâlniri transnaționale de proiect
Fișă de pontaj
Model scrisoare de solicitare a unui amendament modificare contract
Model listă de participanți eveniment de multiplicare
Model listă de participanți eveniment întâlnire de proiect
Declarație TVA
Declarație legătură oficială cu organizația a persoanelor care au realizat produse intelectuale
Declarație legătură oficială cu organizația a participanților la reuniuni transnaționale/activități de învățare
Model fișă de buget pentru solicitarea unui amendament
Ghid Mobility Tool+
Ghid Mobility Tool pentru raportare finală - proiecte de schimb interșcolar KA229
Ghid pentru implementarea proiectelor de parteneriat strategic

Documente şi informaţii utile 2018

CONTRACT- Beneficiar unic

Contract - Condiții speciale: Beneficiar unic
Contract - Condiții generale: Beneficiar unic
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiar unic
Anexa IV – Rate aplicabile

CONTRACT- Beneficiari multipli

Contract - Condiții speciale: Beneficiari multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiari multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractuale: Beneficiari multipli
Anexa IV Rate aplicabile

Certificat de participare la activități de învățare/formare
Certificat de participare pentru întâlniri transnaționale de proiect
Fișă de pontaj
Model scrisoare de solicitare a unui amendament modificare contract
Model listă de participanți eveniment de multiplicare
Model listă de participanți eveniment întâlnire de proiect
Declarație TVA
Declarație legătură oficială cu organizația a persoanelor care au realizat produse intelectuale
Declarație legătură oficială cu organizația a participanților la reuniuni transnaționale/activități de învățare
Model fișă de buget pentru solicitarea unui amendament
Ghid Mobility Tool+
Ghid Mobility Tool pentru raportare finală - proiecte de schimb interșcolar KA229
Ghid pentru implementarea proiectelor de parteneriat strategic

Documente şi informaţii utile 2017

Model de contract pentru proiecte de parteneriat- TOATE DOMENIILE
Condiții generale 2017_contract beneficiar multiplu
Condiții speciale contract KA2-beneficiari multipli-2017
Rate aplicabile-Anexa IV-beneficiari multipli-2017
Reguli financiare și contractuale Anexa III 2017-beneficiari multipli-KA2
Certificat de participare la activități de învățare/formare
Certificat de participare pentru întâlniri transnaționale de proiect
Fișă de pontaj
Model scrisoare de solicitare a unui amendament modificare contract
Model listă de participanți eveniment de multiplicare
Model listă de participanți eveniment întâlnire de proiect
Declarație TVA
Declarație legătură oficială cu organizația a persoanelor care au realizat produse intelectuale
Declarație legătură oficială cu organizația a participanților la reuniuni transnaționale/activități de învățare
Model fișă de buget pentru solicitarea unui amendament
Ghid Mobility Tool+
Ghid pentru implementarea proiectelor de parteneriat strategic


Model de contract pentru proiecte de parteneriat- DOAR ÎNTRE ȘCOLI
Condiții generale 2017 contract beneficiar unic
Beneficiar unic- Reguli financiare și contractuale Anexa III 2017

Condiții speciale contract KA2 beneficiar unic 2017
Rate aplicabile-Anexa IV-beneficiar unic 2017

Documente şi informaţii utile 2016

Certificat de participare la activități de învățare/formare
Certificat de participare pentru întâlniri transnaționale de proiect
Fișă de pontaj
Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model listă de participanți eveniment de multiplicare
Declarație TVA
Declarație legătură oficială cu organizația a persoanelor care au realizat produse intelectuale
Declarație legătură oficială cu organizația a participanților la reuniuni transnaționale/activități de învățare
Ghid pentru implementarea proiectelor de parteneriat strategic
Ghid Mobility Tool+


Model fișă de buget pentru solicitarea unui amendament

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2015 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare:
Contract - Condiții speciale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Contract - Condiții generale: Beneficiar UnicBeneficiari Multipli
Anexa III – Reguli financiare și contractualeBeneficiar UnicBeneficiari Multipli

 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Documente selecție

Lista candidaturilor primite la termenul de 4 februarie 2015 pentru parteneriate strategice în domeniul tineret

Documente candidatură 

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)
- în limba engleză (paginile 104 - 122, 274 - 286)
- în limba română (atenție, în cazul în care există discrepanțe între cele două versiuni, va prevala conținutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Mai multe documente specifice și nu numai găsiți și în secțiunile de proiecte de parteneriat strategic dedicate fiecărui sector: educația adulților, educație școlară, învățământ universitar, formare profesională (VET) și tineret

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Materiale video înregistrate în timpul webinarelor proiecte de parteneriat strategic Erasmus+ sunt disponibile în secțiunile dedicate fiecărui sector: educația adulților, educație școlară, învățământ universitar, formare profesională (VET) și tineret. . Toate webinarele la toate acțiunile sunt disponible în secțiunea dedicată AICI.
 

Documente şi informaţii utile 2014


Contract

 

Model de contract Erasmus+, Parteneriate Strategice (Acțiunea Cheie 2) pentru proiectele finanțate în anul 2014 între ANPCDEFP și instituțiile beneficiare pentru:
- Beneficiari Unici
- Beneficiari Multipli

Anexa III – Reguli financiare și contractuale pentru beneficiari unici
Anexa III – Reguli financiare și contractuale pentru beneficiari unici multipli
Documente de suport pentru organizațiile beneficiare (cu proiecte în derulare)
 

Model scrisoare de solicitare a unui amendament
Model fișă de buget pentru solicitare a unui amendament 
(Budget Amendment Request)

Formular raport intermediar

Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicționar MobilityTool+
Ghid Mobility Tool+


Liste selecție

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 1 octombrie 2014 la AN România: versiunea inițială, versiune actualizată (3.02.2015) 

Rezultatele selecție proiecte de parteneriat strategic depuse la termenul 30 aprilie 2014 la AN România:
   - parteneriate în domeniul școlar (parteneriate în care sunt implicate și alte tipuri de instituții)
   - parteneriate în domeniul școlar, parteneriate doar între școli
   - parteneriate în domeniul formării profesionale
   - parteneriate în domeniul universitar
   - parteneriate în domeniul educației adulților (document actualizat)
   - parteneriate în domeniul tineretului

Lista cu instituțiile coordonatoare și partenere din România implicate în parteneriate strategice Erasmus+ în domeniul școlar, parteneriate doar între școli aprobate la nivel european în toate agențiile naționale.

Lista candidaturilor pentru parteneriate strategice depuse la termenul 30 aprilie 2014 

Listă candidaturi pentru proiecte de parteneriat strategice pentru tineret depuse la termenul 1 octombrie 2014


Documente candidatură

Formularele de candidatură (în funcție de domeniul căruia i se adresează proiectul):
• Domeniul Școlar
• Domeniul Universitar
• Educatia Adulților
• Formare profesională (VET)
• Tineret 
• Parteneriate strategice care se adresează mai multor domenii
Formularul se descarcă și se dezarhivează în calculator. Se deschide și se completează cu Adobe Reader (minim versiunea 10 - se poate descarca gratuit de AICI).
Anexe obligatorii care însoțesc formularul de candidatură:
Model pentru "Scrisoarea de mandat"
Model Timeline activity Parteneriate strategice

Ghidul Programului

Ghidul Programului 2014 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de parteneriat strategic)
- în limba engleză (paginile 95 - 107, 237 - 246),
- în limba română (paginile 99 - 116, 246 - 257)

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Parteneriate Strategice
Informații cu privire la obținerea Codului PIC și etapele unui proiect.
Informații cu priivire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Ghid de completare a formularelor de candidatură
Calculator automat pentru distanțe

Buget și termene limită 2020

Bugetul în România alocat în 2020 pentru proiecte de parteneriat strategic este de 29.268.237  euro.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2020 sunt următoarele: 
+ 5 februarie 11 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 24 martie 23 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniile educația adulțilorformare profesionalășcolar și universitar
+ 30 aprilie 7 mai, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 1 octombrie , ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret

Buget și termene limită 2019

Bugetul în România alocat în 2019 pentru proiecte de parteneriat strategic este de 25.753.000 euro.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2019 sunt următoarele:
+ 5 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 21 martie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniile educația adulților, formare profesională, școlar și universitar
+ 30 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 1 octombrie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret

Buget și termene limită 2018

Bugetul în România alocat în 2018 pentru proiecte de parteneriat strategic este de 21.543.095 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2018 sunt următoarele:
+ 15 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 21 martie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniile educația adulților, formare profesională, școlar și universitar
+ 26 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 4 octombrie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită 2018.

Buget și termene limită 2017

Bugetul în România alocat în 2017 pentru proiecte de parteneriat strategic este de 17.347.345 euro. Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget.

Termenele limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2017 sunt următoarele:
+ 2 februarie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 29 martie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniile educația adulților, formare profesională, școlar și universitar
+ 26 aprilie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
+ 4 octombrie, ora 13.00 (ora României) pentru domeniul tineret
Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită 2017.

105249 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
5 August 2024 - 7 August 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
15 Iulie 2024 - 19 Iulie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
ULTIMELE ştiri
13 Iunie 2024

În parteneriat cu Europe Direct Regiunea Centru, organizăm o serie de ateliere de scriere de proiecte de mobilitate pentru sectoarele Educația adulților și Formare profesională VET

12 Iunie 2024

Comisia Europeană vrea să audă părerea ta!

ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
5 August 2024 - 7 August 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
15 Iulie 2024 - 19 Iulie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, Online
ULTIMELE ştiri
13 Iunie 2024

În parteneriat cu Europe Direct Regiunea Centru, organizăm o serie de ateliere de scriere de proiecte de mobilitate pentru sectoarele Educația adulților și Formare profesională VET

12 Iunie 2024

Comisia Europeană vrea să audă părerea ta!

 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.