Formare profesională (VET) - mobilități

Oportunități de mobilitate pentru elevii/ formabilii și personalul din domeniul formării profesionale

Ce presupune?

Un proiect de mobilitate VET poate cuprinde una sau mai multe dintre următoarele activități:

 1. Mobilități pentru elevii/ formabilii instituțiilor publice și private care demonstrează că derulează activități în domeniul formării profesionale . Cel mai adesea, această listă include, dar nu este limitată la instituții de învățământ preuniversitar în domeniul VET.

Mobilitățile se desfășoară în cadrul organizațiilor de primire care pot fi furnizori de formare și/sau companii, ambele din domeniul VET din țările participante la Program.
Durata mobilităților poate fi:

 • de scurtă durată: între 2 săptămâni și 3 luni;
 • de lungă durată (ErasmusPRO): între 3 și 12 luni.

Participanții pot fi elevi/ formabili din domeniul formării profesionale (inclusiv ucenici), precum și absolvenți din același domeniu (aflați în primul an de la absolvire).

Mobilitățile elevilor/formabililor pot fi de mai multe tipuri:

 • formare (activitatea se desfășoară în atelierele/ laboratoarele/ centrele de cercetare ale organizației de primire, când aceasta este un institut sau organizație VET);
 • plasament (activitatea de mobilitate se desfășoară la sediul organizației de primire, iar aceasta este un agent economic);
 • formare și plasament: activitatea se desfășoară atât în atelierele/ laboratoarele/ centrele de cercetare ale organizației de primire, care este un institut sau organizație VET, cât și la sediul agenților economici cu care organizația de primire are contracte de practică.
 1. Mobilități pentru personal, ce pot avea o durată între 2 zile (consecutive) și 2 luni, fără zilele de călătorie.
 • misiuni de predare/ formare în străinătate;
 • formarea personalului în străinătate.

Personal eligibil: profesioniști din domeniul VET și personalul administrativ responsabil de dezvoltarea strategică a instituțiilor VET.
Acest personal include, dar nu este limitat la: profesori de discipline VET, mentori și formatori din domeniul VET (atât din şcoli, cât şi de la locul de practică al elevilor), administratori ai programelor de formare profesională, lideri (sau manageri) ai instituțiilor de formare profesională.
Lista completă poate fi consultată în Ghidul Programului, completat cu informațiile din Apelurile Naționale pentru anul în care doriți să candidați.

Pentru cine?

Pot depune candidaturi instituțiile publice și private care demonstrează că derulează activități în domeniul formării profesionale, precum și cele care activează pe piața muncii.
Este important ca instituția să se documenteze în prealabil referitor la regulile care se aplică pentru anul în care dorește să candideze.
Tipuri de candidaturi:

- Candidatura standard - utilizată pentru depunerea un singur proiect depus de o organizație în nume propriu pe rundă de selecție și/ sau pentru depunerea unuia sau a mai multor proiecte în numele unor consorții naționale (organizațiile pot fi membre a mai multor consorții);

- Candidatura simplificată - utilizată pentru depunerea unui proiect; orice organizație care deține Carta de Mobilitate VET (mai multe informații despre obținerea cartei VET aici).

Nu este obligatoriu ca o organizație să dețină Carta de Mobilitate VET pentru a solicita finanțare.

Unde, cum și când se depune candidatura?

Unde: la Agenția Națională din țara în care este stabilită organizația de trimitere (cea care solicită finanțare). Agenția Națională din România este ANPCDEFP.

Cum: se completează formularul de candidatură pus la dispoziție de Comisia Europeană și se trimite online.

Când: se poate candida anual, termenul limită fiind anunțat – pentru fiecare an în parte – prin intermediul Ghidului Programului.
Acest termen limită este de obicei la începutul lunii februarie.

Ce se finanțează într-un proiect?

Bugetul este calculat automat în faza de depunere a candidaturii, prin intermediul platformei online. Grantul acoperă:

 • Transport internațional pentru participanți;
 • Sprijin individual pentru participanți (acesta este destinat, dar nu limitat la: cazare, masă și transport local în țara gazdă);
 • Sprijin organizațional destinat bunei implementări a proiectului;
 • Sprijin lingvistic (doar dacă platforma Online Linguistic Support nu oferă oportunitatea unui curs de formare în limba țării gazdă);
 • Sprijin pentru nevoi speciale – atunci când situația o cere;
 • Costuri excepționale – atunci când participanți fac parte din grupuri defavorizate, iar candidatul dovedește necesitatea acestora.

Pe lângă cele de mai sus, organizațiile candidate pot solicita, numai pentru mobilitățile elevilor/ formabililor, câte o persoană însoțitoare pentru fiecare grup de 7 participanți care se deplasează în același timp către aceeași țară de primire.

Care este durata unui proiect?

Un proiect de mobilitate VET poate avea o durată între minimum 12 luni și maximum 24 de luni. Instituția candidată va alege durata proiectului în faza de depunere a candidaturii, în funcție de activitățile planificate la nivelul proiectului.

Unde se pot desfășura mobilitățile?

Mobilitățile pot avea loc în țările participante la programul Erasmus+: statele membre UE, Republica Macedonia de Nord, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Turcia, Serbia.

Vă recomandăm să consultați Ghidul programului Erasmus+ pentru descrierea completă a criteriilor de eligibilitate, alături de Apelul Național, aferente anului în care doriți să depuneți o candidatură.


Îndrumări privind gestionarea efectelor pandemiei de COVID-19 asupra Proiectelor de Mobilitate VET Erasmus+


 

Documente şi informaţii utile 2020

Lista propunerilor de Acreditare Erasmus+ primite la termenul limită 29 octombrie 2020- Rezultate etapa eligibilitate (data publicării 26.11.2020)

Lista propunerilor de Acreditare Erasmus+ primite la termenul limită 29 octombrie 2020 (data publicării 5.11.2020)- IMPORTANT - vă rugăm să verificați cu atenție secțiunea Submission ID din liste, orice inadvertență trebuie semnalată responsabililor ANPCDEFP, datele de contact pot fi accesate AICI

Lista candidaturilor primite - Rezultate etapa eligibilitate (publicat la 20.03.2020)

Lista candidaturilor primite la termenul de 11 februarie 2020 pentru proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) (data publicării 20 februarie 2020)

Contract

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2020 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:

• Condiţii generale - beneficiar unic
• Condiţii generale - beneficiar multiplu
• Formular de contractare
• Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect cu Cartă
• Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect fără Cartă
• Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă - un avans
• Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
• Anexa III b– Reguli financiare şi contractuale suplimentare aplicabile doar proiectelor în care sunt organizate activități de mobilitate virtuale cauzate de pandemia COVID-19
Anexa IV - Baremuri aplicabile
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
Model acord de formare pentru mobilitate VET
Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
Model program de lucru pentru mobilitate VET
Model acord privind drepturile și obligațiile pentru persoanele însoțitoare
Angajament de calitate pentru mobilitate VET
• Model memorandum de înțelegere - ECVET

Access MobilityTool+

Acces platformă OLS


Documente şi informaţii utile 2019

Lista candidaturilor primite la termenul de 12 februarie 2019 pentru proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) (data publicării 7.03.2019)

Contract

Formular de contractare
Solicitare standard de modificare in proiecte de mobilitate de formare profesionala (VET)
Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect cu Cartă
Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect fără Cartă
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă - un avans
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă - două avansuri

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2019 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:
Condiţii generale - beneficiar unic
Condiţii generale - beneficiar multiplu
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
Anexa IV - Baremuri aplicabile
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - vizită planificare prealabilă - cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
Model acord de formare pentru mobilitate VET
Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
Model program de lucru pentru mobilitate VET
Model acord privind drepturile și obligațiile pentru persoanele însoțitoare
Angajament de calitate pentru mobilitate VET
Model memorandum de înțelegere - ECVET


Ghid de implementare a proiectelor de mobilitate VET 2019

Access MobilityTool+

Acces platformă OLS

 ____________________

Documente şi informaţii utile 2018

Indrumar Raportare finală - Apel 2018
Indrumar Raportare finală cu Cartă VET - Apel 2018
Ghid pentru implemetarea proiectelor de mobilități în domeniul VET

Contract

Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect cu Cartă
Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect fără Cartă
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă - un avans
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă - două avansuri

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2018 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:
Condiţii generale - beneficiar unic
• Condiţii generale - beneficiar multiplu
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
Anexa IV - Baremuri aplicabile
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - vizită planificare prealabilă - cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
Model acord de formare pentru mobilitate VET
Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
Model program de lucru pentru mobilitate VET
Model acord privind drepturile și obligațiile pentru persoanele însoțitoare
Angajament de calitate pentru mobilitate VET
Model memorandum de înțelegere - ECVET

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Model formular de contractare VET - 2018

Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:
- stagiar - în proiect fără Cartă VET
- cadru didactic - în proiect fără Cartă VET
- stagiar - în proiect cu Cartă VET
- cadru didactic - în proiect cu Cartă VET

Access MobilityTool+

 

 

Documente selecție 2018

Lista candidaturilor primite la termenul de 1 februarie 2018 pentru mobilități de formare profesională KA102 și KA116
Lista propunerilor de proiecte primite la termenul de 1 februarie 2018 pentru mobilități de formare profesională K116 și K102 declarate ineligibile

Documente şi informaţii utile 2017

Îndrumar completare raport final - Apel 2017
Îndrumar completare raport final cu Carta VET - Apel 2017
Ghid pentru implemetarea proiectelor de mobilități în domeniul VET

Contract

Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect cu Cartă
Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect fără Cartă
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect cu Cartă
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2017 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:
Condiţii generale - beneficiar unic
Condiţii generale - beneficiar multiplu
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
Anexa IV - Baremuri aplicabile
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
Model acord de formare pentru mobilitate VET
Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
Model program de lucru pentru mobilitate VET
Model acord privind drepturile și obligațiile pentru persoanele însoțitoare
Angajament de calitate pentru mobilitate VET
Model memorandum de înțelegere - ECVET

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Model formular de contractare VET - 2017

Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:
- stagiar - în proiect fără Cartă VET
- cadru didactic - în proiect fără Cartă VET
- stagiar - în proiect cu Cartă VET
- cadru didactic - în proiect cu Cartă VET

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicţionar MobilityTool+

Documente selecție 2017

Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2017 pentru mobilități de formare profesională K116

Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2017 pentru mobilități de formare profesională K102

Lista propunerilor de proiecte primite la termenul de 2 februarie 2017 pentru mobilități de formare profesională K116 și K102 declarate ineligibile

Documente şi informaţii utile 2016

Ghid pentru implemetarea proiectelor de mobilități în domeniul VET

Contract

Model contract AN beneficiar unic VET
Model contract AN beneficiari multipli VET

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2016 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:

• Condiţii generale - beneficiar unic
• Condiţii generale - beneficiar multiplu
• Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
• Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli 
• Anexa IV - Baremuri aplicabile
• Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar
• Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar cu OLS
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
• Model acord de formare pentru mobilitate VET
• Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
• Model program de lucru pentru mobilitate VET
• Angajament de calitate pentru mobilitate VET
Model memorandum de înțelegere - ECVET


Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:
- stagiar
- cadru didactic

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Formular de contractare VET - 2016

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicţionar MobilityTool+

Vezi şi secţiunea Documente

Work-based learning toolkit: toolkit-ul reprezintă unul din rezultatele reţelei Work Based Learning and Apprenticeships, reţea formată din 29 de Agenţii Naţionale, printre care şi România. Toolkit-ul oferă o platformă unică pentru promovarea produselor, abordărilor şi instrumentelor.

 

Documente selecție 2016

Rezultate proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) - recomandăm zoom de 200% pentru citirea documentului

Eligibilitate proiecte de mobilitate și proiecte de mobilitate cu Cartă VET - Domeniul "Formare Profesională"
Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2016 pentru mobilități de formare profesională
Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2016 pentru mobilități de formare profesională (Cartă VET)

Ghidul programului Erasmus+:
engleză (secţiunile cele mai relevante pentru mobilitate în domeniul formării profesionale sunt disponibile la paginile 50 - 60, 259 - 263)
- română 

Corrigendum la Ghidul programului Erasmus+ (15.12.2015)
Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+
Formular de candidatură proiecte de mobilitate pentru formare profesională (VET)

Scrisoarea de mandat 2016

Buget și termen limită 2016

Bugetul în România alocat în 2016 pentru proiecte de mobilitate pentru formare profesională este de 10.067.510 euro (din care 764.542 euro pentru specialiști VET și 9.302.968 euro pentru elevi). Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget 2016.

Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2016 este 2 februarie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită 2016.

Carta Erasmus+ pentru mobilităţi de formare profesională (VET)

Mai multe informaţii precum şi formularul şi apelul pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET sunt disponibile în secţiunea dedicată AICI.

În apel găsiţi criteriile de eligibilitate, tipurile de organizaţii eligibile, criteriile de excludere, selecţie, evaluare şi de acordare, procedura de depunere a candidaturilor şi calendarul de selecţie.

Termen limită pentru depunerea formularelor: 19 mai 2016.

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model contract AN beneficiar unic VET
Model contract AN beneficiari multipli VET

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2015 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:

Anexa VI - Lista celorlalţi beneficiari (valabilă NUMAI pentru contractul AN cu beneficiari multipli)
• Condiţii generale - beneficiar unic
• Condiţii generale - beneficiar multiplu
• Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
• Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
• Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
• Model acord de formare pentru mobilitate VET
• Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
• Model program de lucru pentru mobilitate VET
• Angajament de calitate pentru mobilitate VET
• Model memorandum de înțelegere - ECVET

Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:
- stagiar
- cadru didactic

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Formular de contractare VET - 2015

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicţionar MobilityTool+

Documente selecție

Rezultate proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) - propuneri de proiect depuse la termenul de 4 martie 2015 
Lista candidaturilor primite la termenul de 4 martie 2015 pentru mobilități de formare profesională

Rezultatele depuse pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET la termenul de 14 mai. Mai multe informații desrpe această cartă sunt disponibile AICI.

Documente candidatură

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de mobilitate şcolară)
- în limba engleză (paginile 51 - 58, 255 - 259)
- în limba română (atenţie, în cazul în care există discrepanţe între cele două versiuni, va prevala conţinutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Formular de candidaturăProiecte de mobilitate pentru formare profesională (VET)
ATENȚIE! A fost identificată o eroare tehnică - dar și soluția la tabelul pentru nevoi speciale și costuri excepționale, vezi detalii AICI.
Pentru a evita orice erori la transmiterea formularului de candidatură vă recomandăm insistent să utilizați formularele actualizate  - versiunea 2.04 - vizibilă în colțul din dreapta sus.

Ghidul de completare a formularelor de candidatură Erasmus+ pentru anul 2015

Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 4 martie 2015

Calculator automat pentru distanţe

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Mai jos, materialul video înregistrat în timpul webinar-ului din data de 23 februarie 2015 pentru cei interesaţi să depună proiecte de mobilitate Erasmus+  pentru formare profesională.

Prezentarea folosită ca suport de informare pentru webinar este disponibilă AICI.

 

 

Documente şi informaţii utile 2014

Model contract AN beneficiar unic VET

Model contract AN beneficiari multipli VET

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2014 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:
•    Anexa VI - Lista celorlalţi beneficiari (valabilă NUMAI pentru conctractul AN cu beneficiari multipli)
•    Condiţii generale
•    Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
•    Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
•    Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
•    Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
•    Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
•    Model acord de formare pentru mobilitate VET
•    Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
•    Model program de lucru pentru mobilitate VET
•    Angajament de calitate pentru mobilitate VET
•    Model memorandum de înțelegere - ECVET   

Raportare

Model raport de etapă pentru proiecte de mobililitate - se completează în limba română.

Îndrumar privind conținutul raportului de etapă

Indicații transmitere raport final
Tutorial video pentru completare raport final

Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:

- stagiar
- cadru didactic

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Formular de contractare VET - 2014

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicţionar MobilityTool+

Exemple indicaţii şi informaţii ajutătoare:
•    Indicaţii de completare a contractului pentru VET - participant stagiar
•    Indicații de completare a contractului pentru VET - participant cadru didactic 

Rezultate selecție proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale depuse la termenul 17 martie 2014(prelungit la 24 martie)
Lista candidaturilor pentru mobilităţi VET (de formare profesională) la termenul 24 martie 2014.

Ghidul Programului
- în limba engleză (paginile 47 - 54, 215 - 220).
- în limba română (paginile 49 - 58, 224 - 230)
Apelul Naţional la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Naţional la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Proiecte de mobilitate
Informaţii cu privire la obţinerea Codului PIC şi etapele unui proiect.
Informaţii cu privire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Formularul de candidatură
Formularul se descarcă şi se dezarhivează în calculator. Se deschide şi se completează cu Adobe Reader (minim versiunea 10 - se poate descarca gratuit de AICI).

Calculator automat pentru distanţe

Alte documente utile:
Ghid de completare a formularelor de candidatură
Model pentru "Scrisoarea de mandat"

Atenţie! Candidatura se face doar de către organizaţie/ instituţie. Citiţi cu atenţie Ghidul Programului şi Apelul Naţional la Propuneri de Proiecte înainte de a completa formularul de candidatură.

72286 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
9 Iunie 2024 - 13 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
17 Iunie 2024 - 21 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, Online
ULTIMELE EVENIMENTE
Perioada:
9 Iunie 2024 - 13 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, To be decided
Perioada:
17 Iunie 2024 - 21 Iunie 2024
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Bucuresti, Online
 
Acest site foloseşte cookie-uri. Continuarea navigării implică acceptarea lor.
Mai multe informații aici.