Formare profesională (VET) - mobilități

Oportunităţi pentru elevi, formabili şi ucenici

Care sunt?

Erasmus+ oferă oportunităţi pentru elevii din învăţământul vocaţional (şcoli profesionale, licee şi şcoli postliceale) şi pentru ucenici de a se forma profesional şi/sau de a dobândi experienţă la locul de muncă, experienţă care să le permită de asemenea dezvoltarea de noi abilităţi şi competenţe de comunicare într-o limbă străină.

Stagiile de formare profesională în altă ţară îmbunătăţesc procesul de tranziţie de la educaţie şi formare către piaţa muncii consolidând în acelaşi timp cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

CE presupune?

Elevii, formabilii şi ucenicii pot efectua un stagiu de formare profesională sau ucenicie în altă ţară într-una din următoarele instituţii:
- O companie
- O instituţie publică sau într-o organizaţie non-guvernamentală
- O instituţie de formare profesională, cu perioade de învăţare practică într-o companie

Plasamentele de formare pot dura între 2 săptămâni şi 12 luni. Pregătirea constituie parte integrantă a activităţii şi poate include cursuri de limbă precum şi pregătire culturală şi practică.

Cine poate candida?

Instituţiile de formare profesională din statele membre participante la program pentru elevii/formabilii/ucenicii lor.

 

Oportunităţi pentru personal

Care sunt?

Erasmus + oferă profesioniştilor din domeniul educaţiei profesionale posibilitatea de a învăţa noi metode de predare şi formare în străinătate, precum şi posibilitatea de a dezvolta reţele  internaţionale cu alte instituţii de învăţământ şi de formare profesională.

CE presupune?

Profesioniştii în formare profesională pot lua parte la programe de dezvoltare profesională în altă ţară în următoarele forme:
- Participarea la activităţi de formare prin plasamente pe piaţa muncii (N.B: nu poate fi vorba despre cursuri structurate)
- Activităţi de job shadowing/observare în instituţii de predare/formare sau în alte organizaţii relevante
- Misiune de predare într-o instituţie parteneră

Activităţile pot dura de la 2 zile până la 2 luni.

Cine poate participa?

Următoarele categorii de profesionişti din statele participante la program pot participa la activităţi:
- Liderii instituţiilor de formare profesională
- Profesori de discipline VET
- Formatorii din cadrul companiilor
- Persoanele responsabile cu formarea profesională
- Consilierii de orientare în carieră
- Administratori ai programelor de formare profesională

Documente şi informaţii utile 2020

Lista candidaturilor primite - Rezultate etapa eligibilitate (publicat la 20.03.2020)
Lista candidaturilor primite la termenul de 11 februarie 2020 pentru proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) (data publicării 20 februarie 2020)

Documente şi informaţii utile 2019

Lista candidaturilor primite la termenul de 12 februarie 2019 pentru proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) (data publicării 7.03.2019)

Contract

Formular de contractare
Solicitare standard de modificare in proiecte de mobilitate de formare profesionala (VET)
Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect cu Cartă
Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect fără Cartă
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă - un avans
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă - două avansuri

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2019 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:
Condiţii generale - beneficiar unic
Condiţii generale - beneficiar multiplu
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
Anexa IV - Baremuri aplicabile
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - vizită planificare prealabilă - cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
Model acord de formare pentru mobilitate VET
Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
Model program de lucru pentru mobilitate VET
Model acord privind drepturile și obligațiile pentru persoanele însoțitoare
Angajament de calitate pentru mobilitate VET
Model memorandum de înțelegere - ECVET


Ghid de implementare a proiectelor de mobilitate VET 2019

Access MobilityTool+

Acces platformă OLS

 ____________________

Documente şi informaţii utile 2018

Indrumar Raportare finală - Apel 2018
Indrumar Raportare finală cu Cartă VET - Apel 2018
Ghid pentru implemetarea proiectelor de mobilități în domeniul VET

Contract

Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect cu Cartă
Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect fără Cartă
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă - un avans
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă - două avansuri

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2018 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:
Condiţii generale - beneficiar unic
• Condiţii generale - beneficiar multiplu
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
Anexa IV - Baremuri aplicabile
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - vizită planificare prealabilă - cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
Model acord de formare pentru mobilitate VET
Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
Model program de lucru pentru mobilitate VET
Model acord privind drepturile și obligațiile pentru persoanele însoțitoare
Angajament de calitate pentru mobilitate VET
Model memorandum de înțelegere - ECVET

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Model formular de contractare VET - 2018

Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:
- stagiar - în proiect fără Cartă VET
- cadru didactic - în proiect fără Cartă VET
- stagiar - în proiect cu Cartă VET
- cadru didactic - în proiect cu Cartă VET

Access MobilityTool+

 

 

Documente selecție 2018

Lista candidaturilor primite la termenul de 1 februarie 2018 pentru mobilități de formare profesională KA102 și KA116
Lista propunerilor de proiecte primite la termenul de 1 februarie 2018 pentru mobilități de formare profesională K116 și K102 declarate ineligibile

Documente şi informaţii utile 2017

Îndrumar completare raport final - Apel 2017
Îndrumar completare raport final cu Carta VET - Apel 2017
Ghid pentru implemetarea proiectelor de mobilități în domeniul VET

Contract

Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect cu Cartă
Model de Contract AN-beneficiar unic - proiect fără Cartă
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect cu Cartă
Model de Contract AN-beneficiar multiplu - proiect fără Cartă

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2017 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:
Condiţii generale - beneficiar unic
Condiţii generale - beneficiar multiplu
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
Anexa IV - Baremuri aplicabile
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
Model acord de formare pentru mobilitate VET
Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
Model program de lucru pentru mobilitate VET
Model acord privind drepturile și obligațiile pentru persoanele însoțitoare
Angajament de calitate pentru mobilitate VET
Model memorandum de înțelegere - ECVET

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Model formular de contractare VET - 2017

Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:
- stagiar - în proiect fără Cartă VET
- cadru didactic - în proiect fără Cartă VET
- stagiar - în proiect cu Cartă VET
- cadru didactic - în proiect cu Cartă VET

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicţionar MobilityTool+

Documente selecție 2017

Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2017 pentru mobilități de formare profesională K116

Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2017 pentru mobilități de formare profesională K102

Lista propunerilor de proiecte primite la termenul de 2 februarie 2017 pentru mobilități de formare profesională K116 și K102 declarate ineligibile

Documente şi informaţii utile 2016

Ghid pentru implemetarea proiectelor de mobilități în domeniul VET

Contract

Model contract AN beneficiar unic VET
Model contract AN beneficiari multipli VET

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2016 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:

• Condiţii generale - beneficiar unic
• Condiţii generale - beneficiar multiplu
• Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
• Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli 
• Anexa IV - Baremuri aplicabile
• Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar
• Model de contract pentru mobilitate VET cu ECVET - participant stagiar cu OLS
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
• Model acord de formare pentru mobilitate VET
• Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
• Model program de lucru pentru mobilitate VET
• Angajament de calitate pentru mobilitate VET
Model memorandum de înțelegere - ECVET


Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:
- stagiar
- cadru didactic

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Formular de contractare VET - 2016

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicţionar MobilityTool+

Vezi şi secţiunea Documente

Work-based learning toolkit: toolkit-ul reprezintă unul din rezultatele reţelei Work Based Learning and Apprenticeships, reţea formată din 29 de Agenţii Naţionale, printre care şi România. Toolkit-ul oferă o platformă unică pentru promovarea produselor, abordărilor şi instrumentelor.

 

Documente selecție 2016

Rezultate proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) - recomandăm zoom de 200% pentru citirea documentului

Eligibilitate proiecte de mobilitate și proiecte de mobilitate cu Cartă VET - Domeniul "Formare Profesională"
Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2016 pentru mobilități de formare profesională
Lista candidaturilor primite la termenul de 2 februarie 2016 pentru mobilități de formare profesională (Cartă VET)

Ghidul programului Erasmus+:
engleză (secţiunile cele mai relevante pentru mobilitate în domeniul formării profesionale sunt disponibile la paginile 50 - 60, 259 - 263)
- română 

Corrigendum la Ghidul programului Erasmus+ (15.12.2015)
Apelul național la propuneri de proiecte Erasmus+
Formular de candidatură proiecte de mobilitate pentru formare profesională (VET)

Scrisoarea de mandat 2016

Buget și termen limită 2016

Bugetul în România alocat în 2016 pentru proiecte de mobilitate pentru formare profesională este de 10.067.510 euro (din care 764.542 euro pentru specialiști VET și 9.302.968 euro pentru elevi). Mai multe detalii în ceea ce priveşte bugetul pentru toate acţiunile şi sectoarele sunt disponibile în secțiunea Buget 2016.

Termenul limită pentru depunerea online a formularului de candidatură în anul 2016 este 2 februarie, ora 13.00 (ora României). Mai multe detalii cu privire la toate termenele limită (atât pentru acţiuni finanţate la nivel naţional dar şi pentru cele centralizate) găsiţi în secțiunea Termene limită 2016.

Carta Erasmus+ pentru mobilităţi de formare profesională (VET)

Mai multe informaţii precum şi formularul şi apelul pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET sunt disponibile în secţiunea dedicată AICI.

În apel găsiţi criteriile de eligibilitate, tipurile de organizaţii eligibile, criteriile de excludere, selecţie, evaluare şi de acordare, procedura de depunere a candidaturilor şi calendarul de selecţie.

Termen limită pentru depunerea formularelor: 19 mai 2016.

Documente şi informaţii utile 2015

Contract

Model contract AN beneficiar unic VET
Model contract AN beneficiari multipli VET

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2015 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:

Anexa VI - Lista celorlalţi beneficiari (valabilă NUMAI pentru contractul AN cu beneficiari multipli)
• Condiţii generale - beneficiar unic
• Condiţii generale - beneficiar multiplu
• Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
• Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar cu OLS
• Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
• Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
• Model acord de formare pentru mobilitate VET
• Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
• Model program de lucru pentru mobilitate VET
• Angajament de calitate pentru mobilitate VET
• Model memorandum de înțelegere - ECVET

Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:
- stagiar
- cadru didactic

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Formular de contractare VET - 2015

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicţionar MobilityTool+

Documente selecție

Rezultate proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale (VET) - propuneri de proiect depuse la termenul de 4 martie 2015 
Lista candidaturilor primite la termenul de 4 martie 2015 pentru mobilități de formare profesională

Rezultatele depuse pentru carta de mobilitate Erasmus+ în domeniul formării profesionale - VET la termenul de 14 mai. Mai multe informații desrpe această cartă sunt disponibile AICI.

Documente candidatură

Ghidul Programului 2015 (în paranteză sunt paginile relevante pentru proiectele de mobilitate şcolară)
- în limba engleză (paginile 51 - 58, 255 - 259)
- în limba română (atenţie, în cazul în care există discrepanţe între cele două versiuni, va prevala conţinutul celei din limba engleză).

Apelul Național la Propuneri de Proiecte 2015

Formular de candidaturăProiecte de mobilitate pentru formare profesională (VET)
ATENȚIE! A fost identificată o eroare tehnică - dar și soluția la tabelul pentru nevoi speciale și costuri excepționale, vezi detalii AICI.
Pentru a evita orice erori la transmiterea formularului de candidatură vă recomandăm insistent să utilizați formularele actualizate  - versiunea 2.04 - vizibilă în colțul din dreapta sus.

Ghidul de completare a formularelor de candidatură Erasmus+ pentru anul 2015

Model pentru "Scrisoarea de mandat" pentru proiectele depuse la runda 4 martie 2015

Calculator automat pentru distanţe

Toate documentele relevante pentru anul 2015 la toate acțiunile sunt disponibile AICI.

Mai jos, materialul video înregistrat în timpul webinar-ului din data de 23 februarie 2015 pentru cei interesaţi să depună proiecte de mobilitate Erasmus+  pentru formare profesională.

Prezentarea folosită ca suport de informare pentru webinar este disponibilă AICI.

 

 

Documente şi informaţii utile 2014

Model contract AN beneficiar unic VET

Model contract AN beneficiari multipli VET

Anexele contractului Erasmus+, Mobilităţi de formare profesională/ VET (Acţiunea Cheie 1) pentru anul de selecție 2014 între ANPCDEFP şi instituţiile beneficiare:
•    Anexa VI - Lista celorlalţi beneficiari (valabilă NUMAI pentru conctractul AN cu beneficiari multipli)
•    Condiţii generale
•    Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiar unic
•    Anexa III – Reguli financiare şi contractuale pentru proiecte cu beneficiari multipli
•    Model de contract pentru mobilitate VET - participant stagiar
•    Model de contract pentru mobilitate VET - participant cadru didactic
•    Model de contract pentru mobilitate VET - persoană însoțitoare
•    Model acord de formare pentru mobilitate VET
•    Model acord de formare pentru mobilitate VET care utilizează ECVET
•    Model program de lucru pentru mobilitate VET
•    Angajament de calitate pentru mobilitate VET
•    Model memorandum de înțelegere - ECVET   

Raportare

Model raport de etapă pentru proiecte de mobililitate - se completează în limba română.

Îndrumar privind conținutul raportului de etapă

Indicații transmitere raport final
Tutorial video pentru completare raport final

Model raport individual pentru participanți la mobilități de formare profesională:

- stagiar
- cadru didactic

Solicitare standard de modificare în proiecte de mobilitate de formare profesională (VET)
Formular de contractare VET - 2014

Access MobilityTool+
Ghid de utilizare pentru beneficiari MobilityTool+
Dicţionar MobilityTool+

Exemple indicaţii şi informaţii ajutătoare:
•    Indicaţii de completare a contractului pentru VET - participant stagiar
•    Indicații de completare a contractului pentru VET - participant cadru didactic 

Rezultate selecție proiecte de mobilitate în domeniul formării profesionale depuse la termenul 17 martie 2014(prelungit la 24 martie)
Lista candidaturilor pentru mobilităţi VET (de formare profesională) la termenul 24 martie 2014.

Ghidul Programului
- în limba engleză (paginile 47 - 54, 215 - 220).
- în limba română (paginile 49 - 58, 224 - 230)
Apelul Naţional la Propuneri de Proiecte 2014
Apelul Naţional la Propuneri de Proiecte 2014 - Anexa pentru Proiecte de mobilitate
Informaţii cu privire la obţinerea Codului PIC şi etapele unui proiect.
Informaţii cu privire la elementele de identitate vizuală ale programului Erasmus+.

Formularul de candidatură
Formularul se descarcă şi se dezarhivează în calculator. Se deschide şi se completează cu Adobe Reader (minim versiunea 10 - se poate descarca gratuit de AICI).

Calculator automat pentru distanţe

Alte documente utile:
Ghid de completare a formularelor de candidatură
Model pentru "Scrisoarea de mandat"

Atenţie! Candidatura se face doar de către organizaţie/ instituţie. Citiţi cu atenţie Ghidul Programului şi Apelul Naţional la Propuneri de Proiecte înainte de a completa formularul de candidatură.

51648 Vizualizări
ULTIMELE EVENIMENTE
Data:
4 Iunie 2020
Loc desfăşurare
Estonia
Perioada:
27 Mai 2020 - 5 Iunie 2020
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, links will be sent to selected participants
ULTIMELE ştiri
28 Mai 2020

În scopul pregătirii viitorului Program pentru educație, formare, tineret și sport 2021-2027, Comisia Europeană a lansat Apelul pentru acreditare Erasmus pentru sectoarele: educația adulților, formare profesională și educație școlară

27 Mai 2020

Anunt privitor la derularea mobilităților Erasmus+ Corpul European de Solidaritate (ESC) și SEE pentru studenți, personal (profesori, formatori, lucrători de tineret), tineri și voluntari peste 18 ani

ULTIMELE EVENIMENTE
Data:
4 Iunie 2020
Loc desfăşurare
Estonia
Perioada:
27 Mai 2020 - 5 Iunie 2020
Loc desfăşurare
Jud. Bucuresti, Online, links will be sent to selected participants
ULTIMELE ştiri
28 Mai 2020

În scopul pregătirii viitorului Program pentru educație, formare, tineret și sport 2021-2027, Comisia Europeană a lansat Apelul pentru acreditare Erasmus pentru sectoarele: educația adulților, formare profesională și educație școlară

27 Mai 2020

Anunt privitor la derularea mobilităților Erasmus+ Corpul European de Solidaritate (ESC) și SEE pentru studenți, personal (profesori, formatori, lucrători de tineret), tineri și voluntari peste 18 ani